Publicerad 2020-11-13

Kommunfullmäktige vecka 47 inställd

På grund av den dramatiskt ökade smittspridningen i länet ställs kommunfullmäktige tisdagen den 17 november in i enlighet med 10 § i fullmäktiges arbetsordning.

Det går att skjuta på samtliga ärenden till december. Kommunfullmäktige i december planeras att genomföras digitalt, för de som måste var på plats ska en väsentligt större lokal ordnas.

Utdrag ur arbetsordningen som ligger till grund för beslutet:

Ändringar i sammanträdesordningen:
10 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.

För frågor, kontakta:

Hanna Wagenius, kommunfullmäktiges ordförande: 073-04 54 396 

Sidan uppdaterad 2020-11-13