Publicerad 2020-11-17

Kommunen inför internt förbud mot samtliga fysiska möten och utbildningar

Förbudet gäller alla kommunens verksamheter, från onsdag 18 november och fyra veckor framåt. Det gäller även redan bokade möten under den tidsperioden. Orsaken till förbudet är coronapandemin och den senaste tidens smittspridning samt de nya råd och restriktioner som beslutats nationellt under veckan.

Sammanträdesförbudet är generellt och gäller alla medarbetare inom kommunen. Tanken är att kommunens medarbetare aldrig ska samlas i onödan. Förbudet påverkar även möten med medborgare, de ska i första hand ske digitalt eller ställas in.

– Jag förstår att detta innebär svårigheter för många verksamheter och även medborgare, men som läget är nu måste vi verkligen göra allt vi kan för att minska smittspridningen. Ska vi ha någon chans att få en rimlig vardag framöver måste vi agera nu, tillsammans och kraftfullt, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Förvaltningschefer beslutar om eventuellt undantag

Det kan däremot finnas behov av undantag. Om mötet inte går att arrangera digitalt och måste genomföras genom fysisk träff gäller detta:

  • Förvaltningschef beslutar om undantag
  • Medarbetaren får inte röra sig utanför ordinarie arbetsplats
  • Max åtta (8) personer får delta

Även kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska ske digitalt

Detta gäller för dessa verksamheter:

  1. Kommunstyrelsen sker i fortsättningen digitalt. I Domsalen får enbart ordförande och kommunsekreterare finnas. Övriga medverkar på distans, inklusive kommundirektör. Myndighetsärenden som inte kan skjutas upp samlas till kort extra KS med minimalt antal närvarande i Rådhussalen.
  2. Samtliga nämnder agerar på samma sätt. Ordförande och sekreterare i samma rum. Övriga på distans, inklusive förvaltningschef. Stor lokal och så få närvarande som är lagligt för ärenden som gäller myndighetsutövning.
  3. Kommunfullmäktige i december förbereds enligt samma princip. Presidium och sekreterare på plats. Övriga på distans.

Vid frågor eller mer information, kontakta

Anders Wennerberg, kommundirektör 063-14 37 70 eller 070-216 90 25.

Sidan uppdaterad 2020-11-17