Publicerad 2020-12-04

Östersunds Rådhus AB polisanmäler tidigare styrelseledamot

Östersunds Rådhus AB lämnar idag in en polisanmälan mot den tidigare styrelseledamoten Ann-Sofie Andersson för brott mot tystnadsplikten och trolöshet mot huvudman. Anledningen är de uppgifter som framkommit i förundersökningsprotokollet i mutbrottsmålet mot bland andra Östersundshems AB:s tidigare VD, Daniel Kindberg, om att hon fört vidare känsliga uppgifter i avlyssnade telefonsamtal.

Det är en enig styrelse i det kommunala bolaget Östersunds Rådhus AB som har gett ordföranden Bosse Svensson i uppdrag att lämna in anmälan. En extern jurist har gått igenom bolagets juridiska ställning i förhållande till de uppgifter som framkommit i förundersökningsprotokollet. Mot bakgrund av den genomgången fattades beslutet om att göra en polisanmälan.

- Att göra den här polisanmälan är helt nödvändigt mot bakgrund av de nya uppgifter som kommit fram. Vi måste försöka få ett avslut på den här historien, säger Bosse Svensson, ordförande i Östersunds Rådhus AB.

Anmälan avser trolöshet mot huvudman och brott mot tystnadsplikten. Östersunds Rådhus AB vet inte om det förekommit hemlig telefonavlyssning utöver vad som framkommit i det tidigare nämnda förundersökningsprotokollet eller om det i den utredningen framkommit andra oredovisade uppgifter som kan ha betydelse för denna anmälan. I polisanmälan anger därför Östersunds Rådhus AB en önskan att en förundersökning ska bedrivas brett i syfte att utreda alla eventuella brott som kan ha begåtts av Ann-Sofie Andersson utifrån sin förtroendeställning.

Läs polisanmälan i sin helhet här:

Polisanmälan Pdf, 81.6 kB.

Kontakt:

Bosse Svensson - ordförande i Östersunds Rådhus AB: 076-816 48 48

Fakta Östersunds Rådhus AB:

Östersunds kommun äger 100% av aktierna i Östersunds Rådhus AB. Bolaget är moderbolag för Östersundshem AB, Jämtkraft AB och Östersunds Sport- och eventarena AB.

Bolaget har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Östersunds kommuns kompetensområde samt utföra förvaltningstjänster för att tillgodose behov inom Östersunds kommuns samlade verksamhet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2020-12-04