Publicerad 2020-12-17

Mariebyvägen 10 A är årets vinnare av Vård- och omsorgs­förvaltningens kvalitetspris

Det blev LSS-boendet på Mariebyvägen 10 A som vann 2020 års kvalitetspris, som utdelas av Östersunds kommuns Vård- och omsorgsnämnd.

Motivering för 2020 års vinnare

"Enhetschef och medarbetare på Mariebyvägen har tillsammans, på ett målmedvetet och föredömligt sätt, arbetat strukturerat med frågor kring kost, friluftsliv och motion, tillsammans med medborgarna. Arbetet har bidragit till en ökad stolthet bland medborgarna och medarbetarna och skapat en 'identitet för stället'.

Matlagning från grunden med bra råvaror och planerade gemensamma utomhusaktiviteter året runt är några exempel på vad Mariebyvägen satsat på. Medborgarna och medarbetarna trivs och personalomsättningen är låg. Mariebyvägens hälsofrämjande och förebyggande satsning, där man tillsammans med medborgarna lyckats göra skillnad och skapa mervärde, är värd att lyfta fram."

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris

Vård- och omsorgsnämnden delar varje år ut ett kvalitetspris till en verksamhet inom vård och omsorg. Syftet med kvalitetspriset är att det ska stimulera till utveckling och förbättra kvaliteten inom vård och omsorg. Prissumman för 2020 är 35 000 kronor.

Vem kan få kvalitetspriset?

För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt mot brukarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för brukarna.

Tanken med Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som gjort något utöver det vanliga.

Kontakt:

Erika Holmqvist
Enhetschef, Mariebyvägen 10 A
063-14 47 49

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2020-12-17