Publicerad 2020-12-17

Skolorna ställer om - bjuder in till digitala informationsträffar inför val till förskoleklass

I januari ska alla vårdnadshavare till barn som under året fyller 6 år välja vilken skola deras barn ska börja i till hösten. Då är det nämligen dags för klivet från förskola till förskoleklass. I vanliga fall sker fysiska informationsträffar på varje skola, något coronapandemin satt stopp för i år.

– I år erbjuder alla kommunala skolor istället en varsin digital informationsträff via Teams under vecka 2. Vårdnadshavare kan då via en länk koppla upp sig till mötet och på så vis lära känna skolan och dess arbetssätt och ställa frågor, förklarar Gunilla Nolervik som är samordnare för skolvalet på kommunen.

Som komplement till träffarna erbjuds information om skolorna och dess arbetssätt på kommunens webb samt möjlighet att kontakta rektor för mer information.

Lugnviksskolan först ut

Den första skolan som bestämde sig för att erbjuda ett digitalt informationsmöte var Lugnviksskolan. I december genomförde de sin första av två digitala träffar. Ursprungsplanen var en fysisk träff i enlighet med Folkhälsomyndighetens dåvarande restriktioner. En plan som gick i stöpet när åtta personers-regeln trädde i kraft.

– Vi kunde inte låta bli att informera om vår skola, utan vi bestämde oss snabbt för att ställa om istället för att ställa in, berättar Cecilia Ringfelter, en av Lugnviksskolans två rektorer.

En positiv upplevelse för både vårdnadshavare och skola

Ett 40-tal vårdnadshavare kopplade upp sig under träffen. Cecilia tror att uppslutningen och vårdnadshavarnas engagemang i mötet blev större än vad det blivit under en fysisk träff i år.

– Det vi hört är att många vårdnadshavare uppskattade att kunna delta i mötet från hemmet, samtidigt som barnen kunde vara hemma. Vi hade också ett gott engagemang från vårdnadshavarna som ställde frågor och var aktiva i chatten. Ett digitalt möte erbjuder ju också fler sätt att ställa frågor på. En del personer föredrar att ställa en fråga digitalt via chatt istället för att ställa fråga högt inför andra på ett möte, säger Cecilia.

Hoppas kunna fortsätta erbjuda digitala möten

– Det här sättet att ha möten på öppnar upp för fler att delta. Kommande år hoppas vi kunna erbjuda både fysiska möten för de som vill se skolan och samtidigt erbjuda en digital variant, avslutar Cecilia och Gunilla.

För mer information och frågor, kontakta

Cecilia Ringfelter, biträdande rektor på Lugnviksskolan, på telefon 072–236 59 53

Gunilla Nolervik, samordnare för skolvalet, på telefon 063- 14 37 57

Sidan uppdaterad 2020-12-17