Publicerad 2020-12-21

Kommunen stänger verksamheter

Vid en pressträff i fredags den 18 december presenterade regeringen ytterligare nationella restriktioner för att minska smittspridningen.

En åtgärd är att all verksamhet som drivs av kommuner och inte är nödvändiga bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

Östersunds kommun har idag haft stabsmöte med berörda tjänstemän från alla förvaltningar, bolagen samt ansvariga politiker.

Östersunds kommun inför därför följande åtgärder:

 • Biblioteken stänger inte, men gör en ytterligare coronasäkring. Efter dialog med Smittskydd beslutade kommunen att biblioteken kan hållas öppna. Det är många som kommer att vara ensamma under julen, för att lindra situationen är det viktigt att biblioteket har öppet för att ge ensamma någonstans att gå. Biblioteket är dessutom för många en viktig källa till information.
 • Fritidsgårdar stänger lokalerna och flyttar ut verksamheten utomhus.
 • Idrottsanläggningar inomhus stänger för allt, utom elitverksamhet.
 • Idrottsanläggningar utomhus är fortsatt öppna men ytterligare åtgärder för att undvika trängsel vidtas. Kommunen kommer att utöka antalet utomhusytor för spontanidrott och gör en inventering för vad som kan göras.
 • Badanläggningar Storsjöbadet (inklusive relaxavdelning) samt badhallarna i Brunflo och Lit stänger för allt utom elitverksamhet. Skolorna kommer att fortsätta kunna nyttja dem med hänsyn till lagkrav om simundervisning.
 • Öppna förskolor stänger.
 • Kommunen bedriver ingen egen museiverksamhet – men kan uppmana de som bedriver att hålla inomhusmuseiverksamhet stängd, men utomhus öppet (till exempel Jamtli)
 • Kulturskolan stänger all verksamhet som inte kan bedrivas digitalt.
 • Öppna mötesplatser stänger. Mötesplatserna ser över möjlighet till digitalt deltagande liknande det upplägg som gjordes i våras.
 • Arbetsmarknadsåtgärder fortsätter vara öppna, med smittskyddsåtgärder.
 • Borgerliga vigslar i kommunens lokaler kommer inte tillåtas.

Ytterligare åtgärder från regeringen och Folkhälsomyndigheten

Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20.00.
Social och Arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram nya rutiner för tillsyn att börja gälla från 24 december. Tillsyn ska planeras in för perioden 24 december till 15 januari, då gällande begränsningar av alkoholserveringstiden upphör.

Maxantalet på restauranger sänks från åtta till fyra personer i samma sällskap.
Miljö och Hälsa får i uppdrag att ta fram nya rutiner för tillsyn att börja gälla från 24 december. Tillsyn ska planeras in för perioden 24 december till 24 januari.

Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etcetera begränsas.
Miljö och Hälsa samt Näringslivskontoret kan behöva stötta verksamheter som påverkas. Näringslivskontoret kommer gå ut med information.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean.
Miljö och Hälsa samt Näringslivskontoret kan behöva stötta butikerna.

Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.
Jämtlands Gymnasieförbund kommer bedriva undervisning på distans till och med 24 januari.

Munskydd i kollektivtrafik
Trafikbolagen tillhandahåller gratis munskydd för de som behöver. Till skolstarten kommer det komma rekommendationer.
Förvaltningar som i verksamheten transporterar medborgare får i uppdrag att ta fram nya rutiner för att, när trängsel inte kan undvikas, använda munskydd.

Alla som kan ska jobba hemma.
Sedan en tid tillbaka jobbar alla inom kommunen som har möjlighet hemifrån. Fortfarande gäller att de som kan ska jobba hemifrån, och att chef måste besluta om vilka som får vistas på arbetsplatsen.

Kontaktperson:

Anders Wennerberg, kommundirektör: 063-14 37 70

Sidan uppdaterad 2020-12-22