Publicerad 2021-03-22

Vattenprover visar förhöjda halter av PFAS på Frösön och nedströms Furulundsområdet

Det finns förhöjda halter av miljögiftet PFAS i bäckar på Frösön och nedströms Furulundsområdet. Det visar resultat från den omfattande PFAS-kartläggning som kommunen har gjort tillsammans med Länsstyrelsen under 2020.

Totalt har Östersunds kommun tagit 79 vattenprover runtom i kommunen. Prover har tagits på grundvatten, ytvatten, spillvatten, dagvatten, lakvatten och snö.

- Under provtagningarna har vi hittat förhöjda halter av PFAS i bland annat bäckar på Frösön och nedströms Furulundsområdet, berättar Ann-Charlotte Skoog, miljöchef på Miljö och Hälsa.

- Det är ingen akut risk eller skäl till oro, understryker hon. Vi ser dock allvarligt på att dessa oönskade ämnen finns i förhöjda halter i miljön och vi kommer att arbeta vidare med detta särskilt inom de områden där vi har tillsyn.

Ingen oro för kommunala dricksvattnet

När det gäller det kommunala dricksvattnet finns ingen anledning till oro.

- Proverna på det kommunala dricksvattnet visar inga - eller mycket låga - värden av PFAS, berättar Ann-Charlotte.

Med låga värden menas att man uppmätt PFAS som ligger långt under gränsen för när Livsmedelverket rekommenderar åtgärder.

Även i Krokoms kommun ger dricksvattenprover lugnande besked.

- Vi har analyserat dricksvatten från vår vattentäkt på Uddero och där går det inte att hitta de här ämnena, berättar Nils-Erik Werner, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Krokoms kommun. Det vill säga halterna är så låga så att de inte går att spåra. Provtagning på fisk i Krokoms kommun nedströms Östersund har ännu inte gjorts men kommer att bli aktuell framöver och görs då i samarbete med fler aktörer.

Östersunds kommun har tagit prover på alla enskilda brunnar man känner till inom områden där man kunnat misstänka föroreningar. Men inga prover har visat på värden över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns.

Den som bor i de områden som kan misstänkas vara förorenade, och har en egen brunn som inte har provtagits, kan kontakta kommunen för rådgivning om provtagning.

Mer information om PFAS

Till mer information om vattenproverna och svar på vanliga frågor om PFAS

Pressträff för media

Media inbjuds till en pressträff i dag måndag 22 mars mellan klockan 11.00 och 13.00.

Boka tid

För att kunna hålla en smittsäker pressträff kommer vi att dela upp de två timmarna i fyra 20 minuter långa intervjutillfällen.

De startar klockan 11.00, 11.30, 12.00 samt 12.30.

För mer information och bokning, mejla Länsstyrelsen pressansvarige Claes Ahlström på claes.ahlstrom@lansstyrelsen.se

Plats:

Lillsjöns, badplats. Parkering finns vid korsningen Fagerbacken, Chaufförsvägen. Länsstyrelsen pressansvarige Claes Ahlström finns på plats.

För mer information:

Ann-Charlotte Skoog, Östersunds kommun 070-536 65 81

Nils-Erik Werner, Krokoms kommun 0640-164 06.

Allmänna pressfrågor: Claes Ahlström, kommunikatör, 070-648 78 62

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-03-22