Publicerad 2021-04-20

Östersund 2040 - reviderad översiktsplan ute på samråd

Nu reviderar kommunen översiktsplanen Östersund 2040 och det nya förslaget är ute på samråd 20 april-20 juni. Förslaget är en anpassning till nya förutsättningar för den fysiska planeringen som tillkommit sedan planen antogs 2014.

Sedan översiktsplanen antogs för sju år sedan har flera nya förutsättningar inom kommunen tillkommit, vilket gör att planen nu behöver uppdateras. Det handlar bland annat om ökad befolkningstillväxt, nya nationella och kommunala mål och ändringar i lagstiftning. De huvudsakliga ställningstaganden som berör markanvändning och utbyggnadsinriktning är dock fortfarande aktuella.

"Förhoppningen är att revideringen ska stärka översiktsplanens aktualitet"

- Förhoppningen är att revideringen ska stärka översiktsplanens aktualitet. Detta för att ge bättre vägledning i nya frågor som lyfts upp, som att hantera och motverka negativa effekter av klimatförändringar, säger Maria Boberg, stadsarkitekt på Östersunds kommun.

Exempel på ändringar i det nya förslaget:

  • Ett nytt befolkningsmål.
  • Nya avsnitt om klimatpåverkan, klimatanpassning och ekosystemtjänster.
  • Nya utredningsområden där kommunen närmare ska undersöka hur de områdena kan utvecklas.

Ny digital form

Översiktsplanen presenteras i ny digital form. Det innebär bland annat en interaktiv karta, där användaren själv väljer vilka lager av kartan som ska visas för ökad läsbarhet. Den som vill kan också lämna synpunkter på förslaget direkt i den digitala översiktsplanen.

Samråd pågår till den 20 juni

Nu hoppas kommunen på att få in synpunkter på det reviderade förslaget under samrådet som pågår till den 20 juni.
- Samrådet blir också ett tillfälle att påminna medborgare och andra intressenter om översiktsplanen och dess betydelse för kommunens utveckling, säger Maria Boberg.

Den 20 mars 2014 antog kommunfullmäktige översiktsplanen Östersund 2040 efter en flera år lång process. Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda mark och vatten för att ge utrymme till fler invånare och samtidigt begränsa det ekologiska fotavtrycket samt bidra till bra livsvillkor.

Se förslaget och lämna synpunkter

Nedan finns länk till det reviderade förslaget som du har möjlighet att lämna synpunkter på.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Boberg, stadsarktiekt Östersunds kommun, telefon 063-14 37 66

Sidan uppdaterad 2021-04-20