Publicerad 2021-10-06

Östersundsrummet öppnar igen – men bara digitalt

Hösten 2019 öppnade Östersundsrummet. En fysisk och digital plats där information och dialog om stadens utveckling skulle ske. Pandemin gjorde att rummet stängde sommaren 2020. Nu öppnar det igen – men endast digitalt.

På webbplatsen ostersundsrummet.se har Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen, tillsammans med Länstrafiken och Diös, samlat information om de största pågående eller uppstartande stadsomvandlingsprojekt som ska göra Östersund till en attraktiv och trygg stad.

– Hela stadsomvandligen i Östersund sker i etapper och på webbplatsen Östersundsrummet presenterar vi de projekt som startar upp eller ligger i startgroparna, så att våra invånare ska kunna hänga med och få en överblick. Detaljerad information kommer alltid finnas på respektive parts webbplats, säger Kjell Svanberg, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen Östersunds kommun.

Just nu går det att läsa om Gustav III:s torg, Östersundslänken och gång- och cykelbron över Järnvägsstationen. Framöver kan fler projekt komma att läggas till. Här finns skisser, bilder och fotomontage för att visualisera byggprojekten.

”Knyter ihop stad och land”

– Ett stort område är utvecklingen av kollektivtrafiken där vi genom att skapa Östersundslänken på ett bättre sätt knyter ihop stad och land och ger människor möjlighet att pendla med buss mellan arbete, studier och fritid, säger Henrik Strömberg, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen.

Östersundslänken ska löpa från Järnvägsstationen till Jamtli längs Kyrkgatan och första spadtaget planeras till våren 2022. Utvecklingen av Östersundslänken går hand i hand med utvecklingen av Nya Gustav III:s torg även om det projektet just nu ligger på is. Gång- och cykelbron vid järnvägsstationen binder ihop de snart 2000 boende på Storsjö Strand med kollektivtrafiken på ett smidigt sätt.

– Östersunds kommun ska vara fossilfritt och energieffektivt till år 2030. Alla de insatser vi gör blir viktiga för att bidra till att nå det målet. Att invånarna och företagarna känner sig informerade och kan ställa frågor om stadsomvandlingen är viktigt. Där fyller Östersundsrummet sin funktion, säger Kjell Svanberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Kjell Svanberg, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen Östersunds kommun

Mejl: kjell.svanberg@ostersund.se

Tel: 063- 14 32 75

Henrik Strömberg, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen

Mejl: henrik.1.stromberg@regionjh.se

Tel: 070-368 14 48

www.ostersundslanken.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-10-06