Publicerad 2022-12-09

Östersund skriver kontrakt om klimatomställning med sex myndigheter

Östersund är en av totalt 23 svenska städer som den 8 december har skrivit nytt kontrakt på att öka takten i klimatomställningen. Motpart är sex nationella myndigheter och programmet Viable Cities och detta är en del i satsningen Klimatneutrala Östersund 2030.

Klimatkontrakt - ett verktyg för mobilisering

I Sverige mobiliserar 23 städer och sex myndigheter tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities för att få omställningen att gå fortare. Klimatkontrakt 2030 är ett verktyg för denna mobilisering. Varje år revideras och vässas kontraktet och den 8 december, under European Viable Cities Day, har kommunstyrelsens ordförande signerat 2022 års version.

– Genom Klimatneutrala Östersund 2030 och klimatkontraktet visar vi i Östersund att vi menar allvar med att vara en av de 23 svenska städer som går före i klimatomställningen. En stor del av identiteten i Jämtland är kopplad till naturen och årstidernas skiftningar och därför är omställningen en existentiell fråga för oss. Utmaningarna känner vi alla till, men vi väljer att fokusera på de möjligheter som omställningen innebär för en kommun och ett län som vårt, sa Niklas Daoson (S), i samband med signeringen.

Inga nya åtaganden

Klimatkontraktet innebär inga nya åtaganden för Östersunds kommun, men är ett sätt att betona vikten av att de befintliga genomförs. Inte minst genom att det finns motparter i form av myndigheter som förväntar sig verkstad - att vi faktiskt gör det vi sagt att vi ska göra.

Cermoni under European Viable Cities Day

Under European Viable Cities Day, den 8 december, manifesteras det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni. Deltar gör den politiska ledningen i 23 svenska städer, generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning. Tillsammans arbetar alla för att nå missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. European Viable Cities Day den 8 december arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities.

Även europeiska städer mobiliserar

Klimatneutrala städer 2030 är också en del av EU Cities Mission. Där är 112 europeiska städer föregångare i att ställa om som del i Europas gröna giv med det övergripande målet att nå en klimatneutral kontinent 2050.

För mer information, kontakta:

Caroline Hildahl, processledare Klimatneutrala Östersund 2030, Östersunds kommun.
Tel: 076-117 42 40.

Projektet Klimatneutrala Östersund har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-12-09