Publicerad 2018-08-10

Genvägen: tillfällig omledning av gång- och cykelväg och tidvis begränsad framkomlighet.

Måndagen den 13 augusti börjar arbetet med att smalna av Genvägen något och byggande av ny expresscykelväg och gångväg längs vägens östra sida (den sida som vetter mot Karlslund och Skidstadion).  Arbetet med Genvägen kommer att starta vid slakthusområdet och fortsätta fram till Sollidenvägen. Det beräknas vara färdigt den sista oktober.

Karta som med rött streck visar den omledda gång- och cykelvägen på Genvägen

Under arbetet kommer gående och cyklister ledas om till gång- och cykelvägen på den västra sidan av Genvägen (den sida som vetter mot Karlslund och centrum). Biltrafiken kommer att dirigeras genom avsmalnad väg på de sträckor där man sätter kantsten.

Expresscykelvägen är en del av EU-projektet Mittstråket.

Sidan uppdaterad 2018-08-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen