Publicerad 2018-10-19

Kokningsrekommendationen upphör

Vattnet är OK

Under morgonen kom provsvaren på den andra provomgången efter misstanken om föroreningar i dricksvattnet, och alla var godkända. Detta innebär att vattnet nu återigen är klassat som tjänligt. Det kan nu drickas och användas som vanligt.

VA-chef Kristina Kenning Östling är lättad:

– Jag vill börja med att tacka alla invånare för deras tålamod och hoppas att det finns en förståelse för det jobb vi lägger ner för att de ska kunna lita på dricksvattnets kvalitet.

Bakterien hittades vid en kontroll som utfördes som en rutinåtgärd efter ett underhållsarbete.

– Dricksvattennätet kräver ett regelbundet underhåll och vi har rutiner för att minimera riskerna i samband med att arbeten utförs. Det här visar på att våra rutiner fungerar som de ska.

Östersunds kommun arbetar kontinuerligt för att det ska vara rent vatten i våra ledningar.

– Efter en sådan här situation utvärderar vi vad som kan ha gått fel och hur händelsen hanterats för att se vad vi kan göra bättre nästa gång. Underhållsbehovet ökar i takt med att våra anläggningar och ledningsnät blir äldre. Under de kommande åren kommer det att innebära stora arbeten för att trygga dricksvattentillgången och kvaliteten i vår kommun.

Sidan uppdaterad 2018-10-24

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen