Publicerad 2020-01-22

Lugnvik: Cykla Östersemsvägen istället!

I väntan på den planerade gång- och cykelbanan längs Norra Åsvägen hänvisar vi gångtrafikanter och cyklister till Östersemsvägen, istället för Norra Åsvägen, mellan Lugnvik och Brittsbo.

Karta över gång- och cykelvägens sträckning i Lugnvik

Mellan Östersemsvägen och Norra Åsvägen finns en kort gång- och cykelbana (mittemot parkeringen för skidspåren i Lugnvik - markerad med rött kryss på kartan ovan). Den ska ansluta till en gång- och cykelbana längs Norra Åsvägen. Men än så länge saknas denna del av Trafikverkets gång- och cykelbana. Gångtrafikanter och cyklister som nyttjar den korta tvärvägen hamnar då på en oupplyst och smal väg med livlig trafik.

Så länge gång- och cykelbana saknas längs detta avsnitt av Norra Åsvägen, kommer vi inte att snöröja eller sanda den korta gång- och cykelbanan markerad med rött kryss. Vi hänvisar istället gångtrafikanter och cyklister till Östersemsvägen och Källsprängsvägen - markerat med blått på kartan ovan. Det är en mycket tryggare väg!

Sidan uppdaterad 2020-03-31

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen