Publicerad 2020-02-06

Blomängens villaområde: Begränsad framkomlighet längs Nyängsvägen i vinter

Vi gräver i Nyängsvägen - ett arbetet som kommer att pågå till till och med september månad 2021. Grävningsarbetet innebär begränsad framkomlighet för fordonstrafik och ibland måste vi även stänga av hela gatan. Vi ser dock till att fastigheterna är nåbara från endera hållet.

Karta över Blomängens villaområde

Grävningsarbetet längs Nyängsvägen ingår i det arbete som påbörjades sommaren 2019 i Blomängens villaområde. Alla "stigarna" är klara och under vintern 20202021 kommer vi att arbeta längs Nyängsvägen, som är den sista etappen. Vi börjar i den södra änden närmast Fagerbacken och arbetar oss norrut mot Tegelbruksvägen.

Detta omfattande arbete gör vi för att byta ut vatten- och avloppsledningarna i området.

Läs mer om vägarbetet i Blomängens villaområde

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-08-24