Publicerad 2021-01-07

Marielund: Voltvägen avstängd

Från och med fredag 8 januari stänger vi av Voltvägen vid korsningen Hyggesvägen och hänvisar istället till infart från Krondikesvägen via Hyggesvägen.

Karta där Voltvägen är markerad strax väster om Hyggesvägen

Klicka för större karta

Vi kommer, under de närmaste månaderna, att renovera vatten- och avloppsledningarna under Voltvägen varför arbetsplatsen långsamt kommer att förflytta sig västerut längs Voltvägen mot Krondikesvägen. Fastigheterna längs Voltvägen kommer att vara nåbara från endera hållet. Vi beräknar att arbetet blir klart senast mitten av juni 2021.

Läs mer om Trafikstörningar och vägarbeten

Sidan uppdaterad 2021-05-20