Publicerad 2021-04-08

Blomängen: Del av Tegelbruksvägen avstängd för trafik från 8 april

Från torsdag 8 april är Tegelbruksvägen avstängd för trafik (förutom för buss i linjetrafik) mellan Krondikesvägen-Hyggesvägen. Gående och cyklande, följ hänvisningsskyltar.

Nyängsvägen är avstängd vid korsningen Nyängsvägen-Tegelbruksvägen. Följ hänvisningsskyltar. På Slingervägen är det förbjudet för genomfart.
Arbetet beräknas vara färdigt fredag 16 april.

Läs mer om vägarbeten och trafikstörningarlänk till annan webbplats

Karta som visar var det är begränsad framkomlighet

Svart oval linje visar ungefär var Tegelbruksvägen är avstängd

Sidan uppdaterad 2021-04-08