Publicerad 2021-04-08

Odensala: Omledning av gång- och cykeltrafik vid Storsjöskolan fram till hösten 2023

Med anledning av ombyggnationen av Storsjöskolan är den befintliga gång- och cykelvägen söder om skolan avstängd. En ny tillfällig gång- och cykelbana är därför uppgrusad bredvid arbetsområdet samt längs med Idrottsvägen. Följ hänvisningar på plats.

Avstängningen gäller till dess att den nya Odensalaskolan står färdig hösten 2023.

Sidan uppdaterad 2021-04-12