Publicerad 2021-05-07

Frösön: Begränsad framkomlighet och nedsläckt belysning i Mällbyn

Från och med måndag 10 maj är det begränsad framkomlighet på Vandrarvägen, Mällbyvägen samt delar av Trefaldighetsvägen. Gatubelysningen kommer delvis att vara nedsläckt. Vi beräknar vara klara senast i mitten av juli.

Karta där arbetsområdet är markerat

Klicka för större karta

Vi arbetar etappvis i följande ordning:

  1. Vandrarvägen ovanför Mällbyvägen
  2. Mällbyvägen ovanför Vandrarvägen
  3. Vandrarvägen mellan Mällbyvägen och Fröjavägen
  4. Mällbyvägen mellan Vandrarvägen och Fröjavägen
  5. Vandrarvägen nedanför Fröjavägen samt del av Trefaldighetsvägen

Vi kommer att byta ut ett 30-tal belysningsstolpar och vi kommer, mestadels, att gräva i trottoarerna.

Vi ber er, som har träd, buskar och häckar som sträcker sig ut över trottaren att ansa dessa.

Läs mer om växtlighet som inkräktar på gaturummet

Ta det försiktigt förbi de som jobbar så att de får komma hem oskadda!

Se också servicemeddelandet om arbetet längs Fritzhemsgatan - Mällbyvägen

Se också servicemeddelandet om arbetet på Fritzhemsgatan

Läs mer om vägarbeten och trafikstörningar Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-05-07