Publicerad 2021-06-11

Centrala staden: Krondikesvägen delvis avstängd vecka 24–32

NCC Mark ska bygga ny gång- och cykelväg på Krondikesvägen, från rondellen vid Parkskolan till Mariavägen. Krondikesvägen samt befintlig GC-väg kommer att stängas av helt och trafiken samt gående/cyklister leds om.

Vecka 24 kommer trafiken att ledas om via Tegelbruksvägen-Körfältsvägen-Stuguvägen och vecka 25–32 leds trafiken om via Mariavägen-Odensalagatan.

Gående/cyklister kommer att ledas om via Mariavägen-Odensalagatan under hela byggtiden. Anslutande vägar till Krondikesvägen kommer att bli återvändsgränder. Övre Hantverksgatan är endast öppen för varutransporter till Parkskolan och Ängegatan är öppen för boende till två fastigheter utmed Krondikesvägen.

Gående ska kunna passera över Krondikesvägen för att kunna ta sig mellan Torlandsarken och Parkängen.

Parkeringsförbud kommer att sättas upp på Mariavägen i båda körriktningar så att busstrafiken kan ta sig fram.

Sidan uppdaterad 2021-06-11