Publicerad 2021-06-15

Frösön: Begränsad framkomlighet för fordon/gång- och cykeltrafik

Från och med tisdag 15 juni till och med fredag 16 juli råder begränsad framkomlighet längs delar av Frösövägen till följd av ledningsarbete som utförs av Östersund Vatten. Följ hänvisningsskyltar!

Arbetet genomförs etappvis, med start söderifrån, vilket berör gång- och cykeltrafiken. De följande två etapperna berör fordonstrafiken. Följ hänvisningaskyltar!

Översiktsfoto

Röda rektanglar visar inom vilka områden som arbetet utförs.

Sidan uppdaterad 2021-06-15