Publicerad 2021-08-18

Söder, Odensvik: Storsjöstråket avstängt

Östersunds kommun ska bygga ett nytt vattenverk med tillhörande ledningsdragningar i marken. Under byggtiden kommer Storsjöstråket att stängas av helt för biltrafik, gående och cyklister.

Storsjöstråket kommer att stängas av i varje ände, och trafiken kommer att ledas om via Nedre Vattugatan/Bangårdsgatan/Tjalmargatan.

Projektet påbörjas den 23 augusti, och förväntas pågå fram till 2026-12-30.

Läs mer om vägarbeten och trafikstörningar

Karta som visar var trafikstörningen är.

Svart oval visar var trafikstörningen är.

Sidan uppdaterad 2021-08-18