Publicerad 2021-08-19

Centrala stan: Felande trafikljus längs Rådhusgatan

Sedan förra veckan har inte trafikljusen fungerat i centrum längs Rådhusgatan. Vi felsöker och reparerar så fort vi hittat felen.

Karta där trafikljusen längs Rådhusgatan är markerade

Klicka för större karta

I korsningen Rådhusgatan - Samuel Permansgatan är trafikljusen helt släckta. Vi räknar med att vi har hittat och åtgärdat felet senast måndag 31 augusti.

Trafikljusen för gående vid BibIioteket samt i korsningen Rådhusgatan - Thoméegränd kan ta längre tid att åtgärda men vi arbetar med problemen.

Vi vill påminna alla trafikanter att när trafikljus inte fungerar så gäller skyltningen i korsningarna. Vi vill också uppmana alla att ta det lugnt och vara extra uppmärksamma.

Sidan uppdaterad 2021-09-16