Publicerad 2021-08-26

Frösöbron: begränsad framkomlighet från 30 augusti

Från måndag den 30 augusti kommer det att vara begränsad framkomlighet på Frösöbron. Båda trafikriktningar berörs av arbetet.

Karta Frösöbron med markering för begränsad framkomlighet

Svart oval visar var trafikstörningen är.

Underhållsarbete kommer genomföras på Frösöbron på Frösösidan under veckorna 35-45. Arbetet beräknas vara klart den 12 november 2021.

Biltrafiken kommer att kunna passera förbi arbetsområdet i ett körfält.

Fotgängare och cyklister påverkas inte av arbetet, kanske har du möjlighet att välja bort bilen något under denna period?

Läs mer om vägarbetet och trafikstörningen på Frösöbron

Sidan uppdaterad 2021-08-26