Publicerad 2021-10-15

Marielundsvägen bitvis avstängd för gående och cyklister

Från måndag 18 oktober är Marielundsvägen, mellan Brunflovägen och Skolgatan, bitvis avstängd för passerande till fots och på cykel. Fastigheterna längs sträckan är nåbara, för behörig trafik, från endera hållet. Vi kommer vi att ta ned träden i allén samt bereda marken för nyplantering till våren.

Karta där Marielundsvägen är markerad

Klicka för större karta

Vi arbetar etappvis med början vid Skolgatan varför avstängningen sakta förflyttas nedåt mot Brunflovägen. Vi räknar med att arbetet kommer att pågå cirka 3 veckor.

Sedan pausar vi under vintern för att, till våren, plantera nya träd i allén och och även anlägga blomsteräng på båda sidor av vägen.

Läs mer om trafikstörningar och vägarbeten

Läs mer om hur vi förnyar träden och gynnar biologisk mångfald

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-10-15