Publicerad 2021-11-25

Torvalla, Ängsmon: Vi bygger för villabebyggelse

Nu har vi börjat med markarbetena för villatomterna i kvarteret Ostformen i Ängsmon, Torvalla. Vi lägger vatten- och avloppsledningar, elledningar och fiber samt bygger gator till 22 småhustomter.

Karta över Ängsmon i Torvalla med tre nya kvarter markerade.Förstora bilden

Klicka för större karta

Arbetet kommer att pågå hela vintern fram till maj 2022. Under arbetet kommer området att att trafikeras av tunga fordon.

Ostformen är en del i utbyggnaden av Ängsmon där även kvarteren Messmöret och Smöret ingår. För Messmöret är markarbetet är klart. Smöret är sista etappen.

Läs mer i detaljplanen för Messmöret 1 m. fl.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-25