Publicerad 2022-01-27

Söder: Del av Tjalmargatan och Storsjöstråket avstängd från 27 januari

Från torsdag 27 januari är Tjalmargatan avstängd för obehörig motorfordonstrafik vid korsningen Tjalmargatan-Bangårdsgatan. En grind är placerad precis innan järnvägsövergången och där kan gång- och cykeltrafik ta sig förbi och in på gång- och cykelvägen som går mellan Minnesgärdet och Odensala. Även Storsjöstråket är avstängt från Tjalmargatan till Nedre Vattugatan.

Anledningen till avstängningen är att vi gräver ett djupt dike över Storsjöstråket mot Minnesgärdet för att komma åt vatten- och dagvattenledningar. Det innebär också att parkeringen vid Minnesgärdet kommer att vara avstängd. Arbetet beräknas vara färdigt cirka fredag den 27 maj.

Det här är en del av arbetet med det nya vattenverket.

Karta som visar var trafikstörningen är

Svart linje visar ungefär var Storsjöstråket och Tjalmargatan är avstängd

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-27