Publicerad 2022-06-17

Lit: Arbete med att flytta skid­leken och delar av el­ljus­spåret

Just nu pågår ett arbete med att flytta skidleken och delar av elljusspåret i Lit. Den nuvarande skidleken är anlagd på en detaljplanerad industritomt varför den flyttas väster om parkeringen, till markerat område i bilden.

Under våren har arbetet med att ta ned skogen på det nya området genomförts. Nu fortsätter arbetet med att iordningställa skidleken under sommaren.

För dig som motionerar på området kan det därför vara bra att känna till att det periodvis kommer att framföras arbetsfordon och att elljuset inte kommer att fungera när detta dras om.

Vi ser fram emot att få njuta av den nya skidleken vintern 2022/2023!

Läs mer om vägarbeten och trafikstörningar

Karta som visar ungefär vara trafikstörningen är

Svart avgränsning visar ungefär var trafikstörningen är.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-17