Publicerad 2022-09-16

Centrala Staden: Begränsad framkomlighet på grund av kantstensarbete

Just nu pågår arbete med kantsten i korsningen Prästgatan-Hamngatan. Senare i höst kommer kantstensarbete även att genomföras i korsningarna Kyrkgatan-Hamngatan, Kyrkgatan-Thoméegränd
samt Prästgatan-Thoméegränd.

  • Arbetet innebär begränsad framkomlighet
  • Följ hänvisningar!
  • Arbetet beräknas vara avslutat senast 31 oktober

Läs mer om vägarbeten och trafikstörningar

Karta som visar var trafikstörningen är.

Svart cirkel visar ungefär var trafikstörningen är.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-16