Publicerad 2023-08-18

Torvalla: Storfjällsvägen avstängd från 21 augusti

Från måndag den 21 augusti till ungefär 27 oktober, kommer Storfjällsvägen att stängas av för biltrafik, gående och cyklister. Bussar kommer att ha begränsad framkomlighet en del av perioden, men kommer även de att viss tid ledas om.

Karta som visar avstägning på Storfjällsvägen, Torvalla.Förstora bilden

Den svarta markeringen visar arbetsområdet på Storfjällsvägen. Klicka för större karta

Vår entreprenör ska utföra schaktarbete för vatten, avlopp, dagvatten och fjärrvärme.

Biltrafik

Biltrafik leds om via Fäbodleden.

Bussar

21-27 augusti (vecka 34)

  • Bussar kan passera arbetsområdet. Ett körfält kommer att vara öppet endast för busstrafik och bussarna hänvisas förbi arbetsområdet med trafikljus.

28 augusti till 27 oktober

  • Klockan 05.00-16.00: Bussar kan passera arbetsområdet. Ett körfält kommer att vara öppet endast för busstrafik och bussarna hänvisas förbi arbetsområdet med trafikljus.
  • Klockan 16.00-05.00: Bussar kan inte passera arbetsområdet. Storfjällsvägen avstängd även för busstrafik. Under den tiden finns tillfälliga busshållplatser på båda sidor Fäbodleden.

Gående och cyklister

  • Gående och cyklister hänvisas till närmaste gång- och cykelväg under hela perioden.

Tack för ert tålamod!

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-28