Avgifter för särskilt boende

Du som bor på särskilt boende betalar hyra för lägenheten. Du betalar också en avgift för maten samt en hemvårdsavgift.

Avgiften för mat är 3 959 kronor per månad. I priset ingår frukost, lunch, middag och alla mellanmål. Hemvårdsavgiften är 2 089 kronor per månad - hänsyn tas dock till din betalningsförmåga. Hyran varierar beroende på var du bor.

Bostadstillägg

Tänk på att du kan ha rätt att få bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Om du enbart har folkpension och pensionstillskott får du fullt bostadstillägg. Har du ytterligare pension eller inkomster kan du få ett visst bostadstillägg.

Fakta om bostadstillägg (Pensionsmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maxtaxa

Hemvårdsavgiften kan blir lägre eftersom du betalar efter betalningsförmåga enligt reglerna om maxtaxa.

Beräkna din avgift

Hur stor hemvårdsavgift du betalar beror på din inkomst eventuellt bostadstillägg och hyra. Maximal hemvårdsavgift är 2 089 kronor per månad.

Tanken är att du ska få behålla minst 7 082 kronor av din inkomst när du har betalat hyran och hemvårdsavgiften "för ensamstående över 65 år." Dessa pengar ska räcka till matavgiften och till dina normala levnadskostnader utöver maten.

Har du bara 7 082 kronor kvar eller mindre när du betalat hyran så blir det ingen hemvårdsavgift. Bor du tillsammans med en make eller sambo ska ni få behålla minst 6 268 kronor per person. Det här tar kommunen hänsyn till när den räknar fram hemvårdsavgiften för dig som bor på särskilt boende.

Exempel 1:

Anna har 7 182 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadstillägg efter att hyran är betald. Hennes hemvårdsavgift blir max 100 kronor per månad. (7 182 - 7 082 = 100).

Exempel 2:

Ulla har 9 500 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadstillägg efter att hyran är betald. Hon betalar då full hemvårdsavgift alltså 2 089 kronor per månad.

Exempel 3:

Britta har 5 000 kronor kvar av sina inkomster och bostadstillägg efter att hyran är betald. Hon har alltså mindre pengar kvar än vad som är rimligt för att täcka matavgift och normala levnadskostnader.

Britta slipper betala hemvårdsavgift. Hon kan också kontakta Socialförvaltningen för att se om hon har rätt till försörjningsstöd.

Beräkna din inkomst

När kommunen räknar ut din inkomst så tittar vi på din deklarerade inkomst från den senaste taxeringen. Kommunen hämtar uppgifterna från Skatteverket. År 2019 ser vi den inkomst du hade år 2017.

Till inkomsten räknas pension, lön, ränteinkomster och bostadstillägg. Kommunen tar fram din nettoinkomst, alltså din totala inkomst minus den skatt du betalat.

Exempel:

Enligt den senaste deklarationen hade Siv 12 000 kronor efter skatt varje månad.
Dess­utom har hon 500 kronor per månad i bostadstillägg. Hon betalar 4 500 kronor i hyra.

Nettoinkomst  12 000
Bostadsbidrag + 500
Hyra - 4 500
Avgiftsunderlag
(kvar att leva på) = 8 000

Siv får 8 000 kronor över när hyran är betald. Det är kommunens avgiftsunderlag alltså den summa kommunen tar hänsyn till när den räknar ut omvårdnadsavgiften.

Ruth betalar maximalt 918 kronor i omvårdnadsavgift.
(8 000 -  7 082 = 918 kronor).

I exemplet kan du sätta in dina egna siffror för att få fram ditt avgiftsunderlag.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-27