Demenslotsen

Oskarp person i fonden håller upp ett pekfinger med en röd minnesknut.

Demenslotsen är en digital vägvisare som förser anhöriga till personer med demenssjukdom med relevant information och vägledning under närståendes sjukdom.

Demenslotsen är dessutom en plattform med både nationell och lokal information om sjukdomarna, om bemötande och vilken typ av hjälp som finns att ansöka om och hur det går till.

Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för alla anhöriga inom Östersunds kommun.

Så här går det till

Du som är anhörig får tillgång till tjänsten genom ett aktiveringskort eller med hjälp av ditt personnummer.

Förutom att tjänsten portionerar ut information så har du tillgång till all information som finns på hemsidan. Det är en omfattande bank av värdefull information om demens som är indelad i en allmän nationell del och en lokal del som informerar om vad just din kommun erbjuder.

Aktiveringskort

Om din närstående bor i Östersunds kommun men du i en annan kommun behöver du ett aktiveringskort för att få tillgång till tjänsten. Det här är ett kostnadsfritt stöd Östersunds kommun erbjuder.

Logga in

Första gången loggar man in med sitt personnummer eller aktiveringskod för att sen välja lösenord tillsammans med mejladress. Man svarar på tre enkla frågor om var den anhörige befinner sig i sjukdomsprocessen och sen har man tillgång till hela informationsbanken.

Personal?

Vi uppmuntrar även personal att registrera sig på sidan för att kunna ta del av allt från information om sjukdomen till de tips och råd om insatser och bemötande som lotsen erbjuder.

Undrar du något?

Har du frågor eller vill få ett aktiveringskort är du välkommen att kontakta Helena Söderlund i Demensteamet på telefon 063–14 02 83

Sidan uppdaterad 2024-02-20