Demensteam

Bild på de tre som ingår i Demensteamet

Marie Salthammer, Helena Söderlund och Åsa Hannerz.

Demensteamet består av kurator, sjuksköterska och arbetsterapeut med särskilda kunskaper om demens.

Demensteamet ger råd och stöd till:

  • den demenssjuke själv
  • anhöriga
  • alla som har frågor kring hjälpmedel vid minnessvikt
  • personal inom omsorg och äldreomsorg

Demensteamet (folder) Pdf, 1.9 MB.

Samtalsgrupper, utbildningar och föreläsningar

Hösten 2023 – Samtalsgrupp för anhöriga vars partner har en demenssjukdom

Den kallas de anhörigas sjukdom och många sliter med dåligt samvete och känslan av att inte räcka till när ens partner drabbats av en demenssjukdom. Nu startar en ny samtalsgrupp.

Vid sex tillfällen möts vi i en liten sluten grupp för att samtala om det svåra.

Demensteamets kurator Helena Söderlund håller i gruppträffarna som erbjuder dig som anhörig tillfällen att dela med dig, få råd och stöd samt träffa andra i liknande situation.

Tystnadsplikt gäller för samtliga.

Träffarna sker på Prästgatan 58. De är kostnadsfria och fika ingår.

Samtalsgruppen för partner startar tisdag den 5 september.

Vi träffas vid sex tillfällen, varannan tisdag, mellan klockan 13.00 och 14.30.

Max 6 deltagare per grupp.

För frågor och anmälan kontaktar du Helena i Demensteamet

Mötesplatsen Prästgatan 58
Demensteamet
helena.soderlund@ostersund.se
063-14 02 83/070-191 92 63

Hösten 2023 – Samtalsgrupp för anhöriga vars förälder har en demenssjukdom

Den kallas de anhörigas sjukdom och många sliter med dåligt samvete och känslan av att inte räcka till när en förälder drabbats av en demenssjukdom. Nu startar en ny samtalsgrupp.

Vid sex tillfällen möts vi i en liten sluten grupp för att samtala om det svåra.

Demensteamets kurator Helena Söderlund håller i gruppträffarna som erbjuder dig som anhörig tillfällen att dela med dig, få råd och stöd samt träffa andra i liknande situation.

Tystnadsplikt gäller för samtliga.

Träffarna sker på Prästgatan 58. De är kostnadsfria och fika ingår.

Samtalsgruppen för döttrar och söner startar tisdag den 3 oktober.

Vi träffas vid sex tillfällen, varannan torsdag, mellan klockan 18 och 20.

Max 6 deltagare per grupp.

För frågor och anmälan kontaktar du Helena i Demensteamet

Mötesplatsen Prästgatan 58
Demensteamet
helena.soderlund@ostersund.se
063-14 02 83/070-191 92 63

Hösten 2023 – Anhörig­utbildning för dig som har en när­stående med demens­sjukdom

Att drabbas av en demenssjukdom är livsförändrande, situationer som tidigare varit självklara blir svåra att klara av. Som anhörig påverkas man av förändringarna med nya krav som ställs på en själv och på relationen. Lär dig mer om symtom, förlopp, bemötande och stöd.

Utbildningen är till för att ge en ökad förståelse för förändringarna och samtidigt ge kunskap som underlättar vardagen.

Vi har alla tystnadsplikt.

Träffarna är kostnadsfria.

Vi träffas under sex tisdagar, varannan vecka, med start den 10 oktober, klockan 13.00-14.30

För frågor och anmälan kontaktar du Helena i Demensteamet

Mötesplatsen Prästgatan 58
Demensteamet
helena.soderlund@ostersund.se
063-14 02 83/070-191 92 63

10 oktober, 13.00-14:30:
Presentation av innehåll och varandra.

24 oktober, 13.00-14:30:
De anhörigas sjukdom, anhörigrollen och stöd.
Helena Söderlund, kurator

7 november, 13.00-14:30:
Teknik & aktivitet som ger vardagsstöd, bemötande.
Åsa Hannerz, arbetsterapeut

21 november, 13.00-14:30:
Demenssjukdom, symtom, förlopp & bemötande.
Marie Salthammer, sjuksköterska

5 december, 13.00-14:30:
Kommuninsatser, stöd & rättigheter.
Biståndshandläggare Helena Enqvist

19 december, 13.00-14:30:
Avslut. Livsstrategier, framtid, förhållningssätt.
Helena Söderlund, kurator

Hösten 2023 – Anhörig­utbildning för dig som har en när­stående med demens­sjukdom – Online

Att drabbas av en demenssjukdom är livsförändrande, situationer som tidigare varit självklara blir svåra att klara av. Som anhörig påverkas man av förändringarna med nya krav som ställs på en själv och på relationen. Lär dig mer om symtom, förlopp, bemötande och stöd.

Utbildningen är till för att ge en ökad förståelse för förändringarna och samtidigt ge kunskap som underlättar vardagen.

Vi startar onsdag den 1 november, klockan 18, med den första av fem träffar. Se program nedan.

OBS! För anmälan behöver du skicka ditt namn och aktuell epostadress till Helena Söderlund

Träffarna sker live via Teams (de spelas inte in) och en länk skickas ut senast dagen för mötet. VIktigt att ansluta i god tid och kontrollera att högtalare och mikrofon fungerar.

Vi har alla tystnadsplikt.

Träffarna är kostnadsfria.

För frågor och anmälan kontaktar du Helena Söderlund i Demensteamet

Mötesplatsen Prästgatan 58
Demensteamet
helena.soderlund@ostersund.se
063-14 02 83/070-191 92 63

1 november
"De anhörigas sjukdom"- om anhörigrollen och förhållningssätt.
Helena Söderlund, kurator

8 november
Strategier, bemötande och hjälpmedel - hur kan vårt bemötande och tekniken underlätta och stötta.
Åsa Hannerz, arbetsterapeut

15 november
Sjukdomar, symtom och bemötande - vad är demenssjukdom och hur kan förloppen se ut.
Marie Salthammer, sjuksköterska

29 november
Kommunala hjälpinsatser - hur ansöker man och vad finns.
Biståndshandläggare

6 december
Livsstrategier och avslutning - den egna hälsan och hur man ska orka.
Helena Söderlund, kurator

Är du nyfiken på vad som är på gång inom demensområdet?

Följ oss gärna på Facebook

Demensteamet har en egen Facebooksida där du enkelt kan följa vad som händer och vad vi erbjuder.

Länk till Demensteamets sida på Facebook

Bloggen Helenas reflektioner...

...är en blogg som rör sig i och runt ämnet demens och anhörigskap, om sorg och livskriser. Bloggens författare är Helena Söderlund, kurator i kommunens demensteam, men här kan du följa hennes privata tankar och reflektioner kring dessa ämnen.

Länk till sidan "Helenas reflektioner" på Bloggspot.com

Sidan uppdaterad 2023-11-08