Demensteam

Bild på de tre som ingår i Demensteamet

Marie Salthammer, Helena Söderlund och Åsa Hannerz.

Demensteamet består av kurator, sjuksköterska och arbetsterapeut med särskilda kunskaper om demens.

Demensteamet ger råd och stöd till:

  • den demenssjuke själv
  • anhöriga
  • alla som har frågor kring hjälpmedel vid minnessvikt
  • personal inom omsorg och äldreomsorg

Demensteamet (folder) Pdf, 1.9 MB.

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev kommer ut några gånger per termin.

Börja prenumerera på nyhetsbrevet idag – och sprid det gärna vidare!

Samtalsgrupper, utbildningar och föreläsningar

(Aktuell information publiceras efter hand)

FULLBOKAD! Våren 2024 – Anhörig­utbildning för dig som har en när­stående med demens­sjukdom

Att drabbas av en demenssjukdom är livsförändrande, situationer som tidigare varit självklara blir svåra att klara av. Som anhörig påverkas man av förändringarna med nya krav som ställs på en själv och på relationen. Lär dig mer om symtom, förlopp, bemötande och stöd.

Utbildningen är till för att ge en ökad förståelse för förändringarna och samtidigt ge kunskap som underlättar vardagen.

Vi har alla tystnadsplikt.

Träffarna är kostnadsfria.

Vi träffas under sex tisdagar, varannan vecka, med start den 27 februari, klockan 13.00-14.30

För frågor och anmälan kontaktar du Helena i Demensteamet

Mötesplatsen Prästgatan 58
Demensteamet
helena.soderlund@ostersund.se
063-14 02 83/070-191 92 63

27 februari, 13.00-14:30:
Presentation av innehåll och varandra.

12 mars, 13.00-14:30:
De anhörigas sjukdom, anhörigrollen och stöd.
Helena Söderlund, kurator

26 mars, 13.00-14:30:
Demenssjukdom, symtom, förlopp & bemötande.
Marie Salthammer, sjuksköterska

9 april, 13.00-14:30:
Kommuninsatser, stöd & rättigheter.
Biståndshandläggare Helena Enqvist

23 april, 13.00-14:30:
Teknik & aktivitet som ger vardagsstöd, bemötande.
Åsa Hannerz, arbetsterapeut

7 maj, 13.00-14:30:
Avslut. Livsstrategier, framtid, förhållningssätt.
Helena Söderlund, kurator

Är du nyfiken på vad som är på gång inom demensområdet?

Bloggen Helenas reflektioner...

...är en blogg som rör sig i och runt ämnet demens och anhörigskap, om sorg och livskriser. Bloggens författare är Helena Söderlund, kurator i kommunens demensteam, men här kan du följa hennes privata tankar och reflektioner kring dessa ämnen.

Länk till sidan "Helenas reflektioner" på Bloggspot.com

Sidan uppdaterad 2024-05-02