Hälsa och livskvalitet som senior

Ett leende äldre par på gågatan i Östersund. Det är sommar och solsken.

Sidan är under uppbyggnad.

På den här sidan kan du läsa mer om vad kommunen erbjuder för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet för dig som senior.

Livet efter pensioneringen innebär för många mer tid för intressen och att kunna göra det som inte hunnits med under det yrkesverksamma livet. Att vara aktiv med det som är viktigt i de sammanhang man själv värderar - är det som många förknippar med ett hälsosamt åldrande. 

Hälsofrämjande seniorträffar och förebyggande säkerhetsbesök

Att vara aktiv och känna trygghet i sin vardag är viktigt för din hälsa och välmående. Det finns mycket du kan göra för att påverka din hälsa och minska risken att drabbas av olyckor som till exempel fallskador. Därför erbjuder Östersunds kommun hälsoträffar för seniorer med samtal och föreläsning om hälsa och hälsofrämjande insatser. Vi vill att du får mer kunskap om vad som bidrar till bättre hälsa och välmående. Hur håller man sig informerad om hälsoträffarna? Är de öppna för alla eller över en viss ålder?

För dig som fyller 80 år - eller som är senior med trygghetslarm eller hjälp med hushållsgöromål som städning och inköp - erbjuder kommunen hälsoträffar här kommer samma begrepp igen men här handlar det väl inte om samma sak? eller förebyggande hembesök. Det går till så att du först får en informationsbroschyr. Därefter kontaktar kommunens hälsolots dig för att boka ett datum för en hälsoträff

Ämnen som tas upp på hälsoträffen är bland annat:

 • Tips för en aktiv och säker vardag
 • Rörelse och aktivitet för att förebygga fall
 • Bra mat på äldre dar
 • Råd om var du vänder dig för att få stöd och hjälp

Hälsoträffarna och hembesöken kostar ingenting och det är du som väljer om du vill ta del av något erbjudande.

Bo bra på äldre dar

Hur vi bor betyder mycket för hur vi trivs och hur vi mår. Bostaden ska passa ditt liv, dina intressen, din hälsa och din ekonomi. Under senare delen av livet förändras ofta både hälsan och ekonomin för oss själva eller personer i vår närhet. Därför är det viktigt att tänka över och planera sin boendesituation och skaffa kunskap om vilka möjligheter som finns för att bo bra på äldre dar.

På sidan "Bo bra på äldre dar" kan du läsa mer om boenderådgivning för äldre

Stöd som underlättar vardagen

Kommunen erbjuder många olika former av stöd för att underlätta vardagen - även för dig som är äldre och frisk.

När du fyllt 67 kan du få fixarjänster och portionsmat

Du som fyllt 80 kan får servicetjänster och besök av vår digitala hemguide

Här hittar du en sammanställning av olika former av stöd och hjälp

Våra mötesplatser

Kommunen har elva mötesplatser som har ett varierat utbud. Underhållning, föreläsningar och olika former av fysisk aktiviteter är några exempel på vad som erbjuds. På vissa mötesplatser finns även möjligheten att äta lunch.

Här hittar du mer information om kommunens mötesplatser för äldre

Östersund – en åldrandevänlig stad

Sen juni 2019 är Östersund medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s globala nätverk AFCC – Age-friendly Cities and Communities. Att vara medlem handlar om att vi vill utveckla ett inkluderande och tillgängligt samhälle utifrån åtta områden:

 1. Utomhusmiljöer och byggnader
 2. Transporter
 3. Bostäder
 4. Social delaktighet
 5. Respekt och social tillhörighet
 6. Medborgardeltagande, arbete och volontärinsatser
 7. Kommunikation och information
 8. Samhällsstöd och hälsovård

Läs mer om Östersunds medlemsskap i Age friendly Cities and Communities

Läs mer om begreppet Age-friendly Cities and Communitieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-12-12