Trygghetsteamet

Trygghetsteamet erbjuder extra stöd i hemmet till dig som exempelvis skrivs ut från sjukhuset - och som har stort behov av stöd. Med hjälp av Trygghetsteamet ska du kunna återvända direkt hem även när du har ett stort behov av vård och trygghet.

Teamet är ett alternativ till korttidsvistelse. Personal kan vara hos dig dygnet runt den första tiden. Under tiden kartlägger teamet ditt behov av stöd.

Tanken är att teamet ska läsa av och iakttaga vilka behov du har, samtidigt som du själv får chansen att i lugn och ro prova dig fram och vara delaktig.

Efter kartläggningen ger teamet underlag till biståndshandläggaren. Utifrån underlaget och samtal med dig fattar biståndshandläggaren beslut om det stöd du sen ska få. Det kan vara stöd av ordinarie hemtjänst - eller om du har behov av att flytta till ett särskilt boende.

OBS! Den 15 april 2021 upphör Trygghetsteamet
Länk till nyheten "Trygghetsteamet upphör" på ostersund.se

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-31