Hemgång med stöd av Trygghetsteamet

Fem fina patinerade brevlådor monterade på en skranglig träställning vid en skogsväg.

På den här sidan får du veta hur Trygghetsteamet kan ge dig stöd efter en sjukhusvistelse. Skriv gärna ut sidan om du behöver ha den till hands.

Vad är Trygghetsteamet?

I Trygghetsteamet arbetar undersköterskor, arbetsterapeut och enhetschef. Teamet ger stöd till dig som är i behov av omfattande hemtjänstinsatser efter en sjukhusvistelse.

Till vem vänder sig Trygghetsteamet?

Teamet är till för dig som upplever en extra stor osäkerhet för hur det ska fungera hemma efter en sjukhusvistelse och där du i början behöver mycket stöd både dag och natt.

Trygghetsteamet kartlägger ditt behov av stöd

Under perioden hos dig kartlägger vi tillsammans vilket stöd du behöver och vill ha framöver. Vi har ett nära samarbete med ordinarie hemtjänst, hemsjukvårdspersonal och biståndshandläggare.

Ditt behov av stöd avgör hur mycket tid vi kommer att vara hos dig. Du kommer ha en kontaktpersonal i teamet som du och dina närstående kan vända er till med frågor.

Din ordinarie hemtjänst är alltid delaktig under tiden med Trygghetsteamet. Hemtjänsten tar över ansvaret för stödet till dig efter några dagar.

Uppföljningsträff

Under tiden hos dig kommer Trygghetsteamet att kalla till en uppföljningsträff. Med på träffen är du själv, personal från Trygghetsteamet och från din ordinarie hemtjänst och vid behov även legitimerad personal.

Vid denna träff kommer vi tillsammans fram till vilket stöd du behöver den närmaste tiden. Biståndshandläggaren kommer också göra en uppföljning kort efter att du kommit hem och då kan du ansöka om det fortsatta stöd du behöver framöver.

Frågor under kartläggningstiden

Vid frågor om Trygghetsteamets insatser och kartläggning kan du kontakta Trygghetsteamet på tel. 063-14 44 41. Du kan också nå teamet via e-post: trygghetsteamet@ostersund.se eller via Östersunds kommuns kundservice,
tel. 063-14 30 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-09