Försörjningsstöd

Om du själv inte kan klara din försörjning så kan du söka ekonomiskt stöd för att få en skälig levnadsnivå. Det ekonomiska stödet är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten. Tillsammans med dina andra inkomster ska det täcka kostnaderna för uppehälle och andra utgifter som finns i ett hushåll.

Det ekonomiska stödet är vanligen en tillfällig lösning, och ska stödja en återgång till egen försörjning. Socialtjänsten samarbetar vid behov med Arbetsförmedlingen om arbete, sysselsättning och utbildning.

Du som får ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta de arbeten, åtgärder eller utbildningar som du blir erbjuden. Har du varit ifrån arbetsmarknaden länge, eller är yngre än 25 år, kan socialtjänsten begära att du deltar i arbetsträning eller kompetenshöjande verksamhet.

Steg-för-steg

Så här går det till att söka försörjningsstöd:

1. Förutsättningar - det här begär vi av dig

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa innan du kan få försörjningsstöd.

Om du normalt har en så pass hög inkomst att du ligger över den så kallade riksnormen enligt Socialtjänstlagen så förväntar vi oss att du ska ha sparat och lagt undan pengar för att klara inkomstglapp eller oförutsedda utgifter. När vi prövar en ansökan om för­sörj­nings­stöd tittar vi därför på hur din inkomst sett ut de senaste tre månaderna, och på hur det kommer att se ut för dig i framtiden.

Att använda alla möjligheter som finns att försörja dig själv innebär till exempel:

 • att du anmält dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete
 • att du inte sagt nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd som du blivit anvisad till och därmed blivit nekad a-kassa
 • att du varit medlem i en a-kassa medan du arbetat för att vara beredd om du blir arbetslös
 • att du inte bor större och dyrare än du behöver
 • att du känner till om vilka regler som gäller hos till exempel CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket eller andra myndigheter, så att du undviker missförstånd som leder till exempelvis ekonomiska glapp eller utebliven ersättning
 • att du använder dig av de andra ekonomiska förmåner eller ersättningar som finns, som till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, alfakassa, sjukpenning och föräldrapenning.

2. Kontakta kommunens kundcenter

För att ansöka om försörjningsstöd tar du först kontakt med kommunens kundcenter, som svarar på dina frågor och sedan skickar en ansökningsblankett till dig.

Om du är under 25 år kommer du att bli hänvisad till en informationsträff på kommunens Navigatorcentrum, där handläggarna sedan kommer att hjälpa dig vidare.

3. Fyll i ansökan

För att vi ska kunna pröva din ansökan är det viktigt att du lämnar de uppgifter som vi ber dig om. Vi prövar din ansökan utifrån just din specifika situation och utreder vilka möjligheter som finns att tillgodose dina behov.

Det är viktigt att du fyller i din ansökan (som du fått av kommunens kundcenter), med så fullständiga uppgifter som möjligt. Om de uppgifter du lämnar är oriktiga eller missvisande så kan det innebär att ditt försörjnings­stöd blir felaktigt. Om vi misstänker att du medvetet lämnat oriktiga uppgifter är vi skyld­iga att polisanmäla detta och du kan bli skyldig att betala tillbaka pengar.

I ansökan ska du redovisa hushållets alla nettoinkomster. Inkomsterna räknas sedan samman och dras av från försörjningsstödet.

Kom också ihåg att bifoga de handlingar som behövs för att visa hur din ekonomi och livssituation ser ut; kontoutdrag, kontoöversikt, hyreskontrakt, handlingsplan AF etc.

4. Träff med socialsekreterare

Efter att du kontaktat Kundcenter är det dags att träffa en socialsekreterare på Social­tjänsten för första gången. Innan ditt första besök ska du ha fått information om till exempel vilka handlingar du behöver för att ansöka om försörjningsstöd, samt fått råd och tips.

När du träffar socialsekreteraren tittar ni tillsammans på hur din situation ser ut bland annat vad gäller familj, nätverk, bostad, arbete, hälsa och ekonomi. Vi lägger särskilt vikt vid att planera för hur du ska kunna försörja dig själv i framtiden.

Socialtjänsten på Östersunds kommun är skyldiga att arbeta förebyggande och arbetar utifrån ett så kallat helhetsperspektiv. Därför kan du få frågor som handlar om annat än din ekonomi, till exempel om din och dina barns hälsa, om alkohol och drogvanor, med mera.

5. Ta emot beslutet

Vårt beslut om att bevilja eller neka dig försörjningsstöd baseras på socialtjänstlagen och de riktlinjer som kommunen har utarbetat. Du har rätt att få ett skriftligt beslut där vi motiverar varför du får eller inte får det du ansökt om.

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det.

Så överklagar du beslut som rör dig själv

6. Ta emot försörjningsstöd

Vi förväntar oss att du kontrollerar att vi betalar ut rätt summa pengar till dig. Beloppet står angivet på beslutet. Om vi betalar ut en felaktig summa till dig och det är rimligt att anta att du förstått att summan varit felaktig så kan du bli skyldig att betala tillbaka den felaktiga summan.

Följ ditt ärende

I vår e-tjänst kan du se hur det går med ditt ärende. I e-tjänsten kan du se följande:

 • när din ansökan kom in och när den behandlas
 • om någon handling saknas
 • vad beslutet blev och varför
 • när du får pengar och hur mycket
 • hur du överklagar ett beslut
 • vem som är din handläggare

Logga in i e-tjänsten

För att kunna logga in i e-tjänsten behöver du ha e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation kan du få det via din bank.

E-tjänst för att följa din ansökan om försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu har vi en e-tjänst för försörjningsstöd!

Nu kan du enkelt göra din ansökan direkt från datorn, surfplattan eller mobiltelefonen och följa ditt ärende från ansökan till beslut. För att kunna använda tjänsten krävs att du loggar in med e-legitimation. Våra e-tjänster tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID

Länk till sidan etjanster.ostersund.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka dig vidare till “Omsorg och hjälp”, därefter “Ekonomiskt stöd” och sedan “Till e-tjänsten”.

Du kan kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 om du behöver hjälp med din e-ansökan.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du även i fortsättningen lämna in din ansökan som pappersblankett.

Övrig information

Så beräknar vi försörjningsstödet

Försörjningsstödet beräknas normalt månadsvis. I beräkningarna ingår gifta, sambor och registrerade partner normalt i samma hushåll och har gemensam ekonomi.

Genom att lägga ihop riksnormen (se nedan) med exempelvis hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och fackavgift och a-kassa får vi fram vad hushållet totalt behöver för att klara sig en månad.

Dessa kostnader ska vara rimliga (skäliga). Ibland har hushållet utgifter som inte får räknas med enligt socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer, som till exempel banklån, kortkrediter och skulder. Hushållets behov av försörjningsstöd får man genom att dra ifrån eventuella egna inkomster.

Riksnormen

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Riksnormen för försörjningsstöd (Socialstyrelsen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel

Personliga kostnader
+ gemensamma hushållskostnader
+ skäliga kostnader
- inkomster
= behov av försörjningsstöd

Gör din egen provberäkning

Det är många faktorer i din situation som vägs in i det slutliga beslutet. Därför bör du tänka på att socialtjänstens bedömning kan vara en annan än den uträkning du får fram.

Gör din egen provberäkning av försörjningsstödet (Socialstyrelsen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrering i socialregistret

När du ansöker om försörjningsstöd kommer du att registreras i socialregistret och en personakt läggs upp. Uppgifter som du lämnat in kommer att dataregistreras i den utsträckning som vi behöver för att kunna administrera, besluta och tillhandahålla kommunala tjänster.

Uppgifterna som registreras är personnummer, namn, adress, civilstånd, familje­samman­sättning, beräkning av försörjningsstöd, beslutsunderlag samt utbetalningar av ekonomiskt stöd. De journalanteckningar som förs i personakten har du rätt att läsa.

Socialtjänsten har en skyldighet att dokumentera all handläggning som rör dig. Skyldigheten finns till för att trygga att ditt ärende behandlas rättssäkert och lagligt. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller upplevs som kränkande skrivs påpekandet eller dina önskemål om korrigering in i personakten.

Din personakt finns kvar i arkivet i fem år efter sista anteckningen. Efter det sorteras den och förstörs. Om du är född dag 05, 15 eller 25 sparas din personakt för forskningsändamål.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-04