Ungdomsstöd/Uppsökande teamet

Östersunds kommuns uppsökande team fokuserar på att vara i ungas miljöer för att identifiera ungdomar och unga vuxna mellan 12-21 år som är i behov av stöd.

Fyra personer

Vad gör det Uppsökande teamet?

Östersunds kommuns uppsökande team fokuserar på att vara i ungas miljöer för att identifiera ungdomar och unga vuxna mellan 12-21 år som är i behov av stöd.

Syftet med detta är att så tidigt som möjligt upptäcka unga som är i behov av stöd och erbjuda möjlighet till vägledning samt stöttning. Målet är ett individuellt anpassat stöd som syftar till en positiv förändring.

De unga som är i behov av stöd arbetar det Uppsökande teamet med för att skapa en kontakt, samt att etablera en relation till, och det är med relationen som utgångspunkt som uppsökaren och ungdomen arbetar vidare mot en positiv förändring.

Det uppsökande arbetet bedrivs dagtid som kvällstid. Teamet arbetar minst en vardag kväll i veckan samt varannan fredag.

Samarbete med andra aktörer är en viktig del i det uppsökande arbetet, detta för att ungdomen ska få bra och anpassad hjälp.

Kan jag säga vad som helst till uppsökande teamet?

Uppsökande teamet har tystnadsplikt för att skydda individen. Dock har uppsökande teamet anmälningsplikt och vid misstanke av att ett barn eller en ungdom far illa ska en anmälan göras. Detta görs alltid i samråd med ungdomen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-28