Vanliga frågor och svar om att vara Familjehem

Att välkomna ett nytt barn till ens familj är ett viktigt och stort uppdrag som påverkar hela livet. Här finner du svar på några vanliga frågor kring att bli och vara ett Familjehem.

Frågor om din roll som familjehem

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att vara en ställföreträdande förälder. Du hjälper barnet med såväl läxor som fritids­aktiviteter och tar dig tid att stötta barnet i stort och smått.

Målet med varje placering är att barnet/­ungdomen ska kunna återvända till sina föräldrar. Det är däremot inte alltid möjligt. Som familjehem behöver ni vara beredda på både ett kortare uppdrag och på en placering som kan vara under hela uppväxten.

Varför ska vi bli familjehem?

Ibland kan det kännas tungt att höra om alla barn och unga som har det svårt. Det kan vara barn som lever med tuffa hemförhållanden och föräldrar som av olika anledningar inte kan vara den trygga famn barnen behöver. Det kan vara barn som flytt krig och katastrofer som kommer ensamma till Sverige och behöver en familj.

Som familjehem kan du göra verklig skillnad för ett barn eller en ungdom i Jämtland. Våra familjehem berättar om stor glädje och utveckling, även om det stundtals kan vara utmanade och påfrestande.

Kan jag vara familjehem om jag är ensamstående?

Ja, det är inget hinder att vara ensamstående. Vår erfarenhet är att familjer kan se väldigt olika ut. Lämpligt familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Kan vi bli familjehem om vi arbetar heltid?

Ja, men i början när barnet har kommit till familjehemmet och för barn som inte går i skola eller har särskilda behov kan en förälder behöva vara hemma. Du får då ersättning av den kommun som placerar barnet för lönebortfall.

Måste vi bo i samma kommun som barnet?

Nej, det behöver ni inte. I första hand söker vi inom Familjehemscentrum i Jämtland familjehem i någon av de åtta kommuner som finns i Jämtlands län. När vi matchar familjehem till barnet så tänker vi även på geografiskt avstånd mellan familjehemmet och barnets nätverk för att underlätta kontakten mellan barnet och dess biologiska föräldrar och vänner samt mellan socialtjänsten, familjehemmet och barnet.

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?

Nej, det finns ingen åldersgräns. Det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 25 och 55 år. Placeringens längd och barnets ålder är faktorer som påverkar. För yngre barn bör man åldersmässigt kunna vara barnets förälder.

Behöver vi någon speciell utbildning för att bli familjehem?

Nej, det krävs ingen speciell utbildning, kompetens eller erfarenhet för att bli familjehem. Det viktiga är att man är en stabil person och att man lever ett tryggt och ordnat liv, där ett barn kan få en god tillvaro och omsorg.

Frågor om stöd för familjehem

Vilket stöd får vi som familjehem?

Familjehemmet får regelbundet stöd av den placerande kommunen. Det kan handla om råd kring situationer som uppstår i barnets liv, stöd i samverkan med barnets föräldrar eller kort sagt, det som rör rollen som familjehem.

Ni får också viss ekonomisk ersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Får vi någon utbildning?

Familjehemscentrum Jämtlands län grundutbildar nya familjehem enligt Socialstyrelsens utbildningsmaterial Ett hem att växa i. Under utbildningen tar vi upp olika frågor som är viktiga att känna till för den som blir familjehem. Bland annat går vi igenom om hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, sorger och separationer, umgänge med föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor. När du som familjehem har gått grundutbildningen får du därefter inbjudan till återträffar med andra familjehem varje termin.

Frågor om matchning och placering av barnet

Vad innebär matchning av barn och familjehem?

Matchning innebär att vi tittar på vilket barn och familj som passar bäst ihop. Alla, såväl barn och unga som familjer, är unika med olika behov och förutsättningar. Det kan handla om allt från allergier, fritidsintressen och ålder på barnet till särskilda behov och vilket familjehem som på bästa sätt kan stötta barnet under placeringen.

Kan vi påverka vilket barn som kommer till vår familj?

Ja, som familjehem kan ni ha önskemål om exempelvis ålder och kön samt vilket barn som skulle fungera bäst ihop med familjen. Det är bra att diskutera tillsammans med Familjehemscentrum före eller under utredning. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och familjehemmets resurser och önskemål som styr matchningen.

Varför utreder ni oss som vill bli familjehem?

Forskning har visat att många barn och ungdomar genom åren tyvärr farit illa i sina familjehem. Därför är det självklart för oss att göra allt vi kan för att försäkra oss om att de barn och ungdomar vi placerar får det bra i sina familjehem.

Det är också viktigt att vi lär känna dig/er så bra som möjligt. Då kan vi bättre lyckas med matchningen då det är viktigt att barn kommer till rätt familjehem. Vi gör alltså en utredning för att både det placerade barnet och ni som familj ska få så bra förutsättningar som möjligt.

Vem bestämmer över barnet när det bor i familjehem?

Den dagliga vården sköter familjehemmet om, men socialtjänsten i den placerande kommunen har ett grundläggande ansvar. Viktiga beslut ska tar biologiska föräldrar, familjehem och socialtjänst tillsammans.

Hur länge brukar ett barn bo i familjehem?

Det är ytterst sällan man från början vet säkert hur länge ett barn kommer stanna. Om det blir resten av uppväxten eller om det blir för en kort period.

Eftersom lagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och föräldrarna, ska man alltid sträva mot det målet. Men i vissa fall, där det inte är möjligt för barnet att bo med sina föräldrar, kan barnet bli kvar i familjehemmet under hela uppväxten.

Vilka är barnen som flyttar till familjehem?

Alla barn som behöver komma till ett familjehem är individer med individuella behov. Det kan vara yngre barn men också tonåringar. Barnen har olika förutsättningar och erfarenheter med sig. Ibland behöver ett barn placeras på grund av brister hos föräldrar och ibland behöver placering ske på grund av barnets eget beteende. Vissa barn kan ha behov av mycket stöd kring exempelvis psykisk- och fysisk hälsa eller skolgång, andra barn är påverkade av sin uppväxtmiljö vilket kan avspegla sig i deras beteende.

Det barnen har gemensamt är att de har behov av en trygg och omvårdande miljö med stabila relationer.

Behöver man ha ett eget rum till barnet som kommer till familjen?

Ja, för det mesta behövs ett eget rum. Riktigt små barn behöver dock inget eget rum och om det är syskon som placeras kan de ibland dela rum.

Sidan uppdaterad 2022-09-14