Stödgrupp Fjärilen

Tecknad bild som föreställer barn i olika åldrar.

Fjärilen är en gruppverksamhet för dig som lever eller har levt i en familj där psykisk ohälsa hör till vardagen, eller där någon är beroende av alkohol och/eller andra droger.

Vi betraktar kemiskt beroende, exempelvis alkoholism, som en sjukdom. Inte bara den som dricker eller använder andra droger drabbas, utan även de som lever i den närmaste omgivningen.

Barn- och tonårsprogram

Barnprogrammet: för barn 7-12 år. Vi träffas 2 timmar i veckan.
Tonårsprogrammet: för ungdomar 13-18 år. Vi träffas 2 timmar i veckan.

Sammankomsterna är i grupp och pågår under en termin. De består av samtal, kunskaps­förmedling, övningar, lek och berättelser. Målet i barn- och tonårsprogrammen är att förmedla ny och positiv kunskap. Barnen och tonåringarna får lära sig att de inte är ensamma om sina upplevelser och att det inte är deras fel att någon i familjen lider av psykisk ohälsa eller är kemiskt beroende.

Genom programmen får barnen och tonåringarna en möjlighet att stärka sin självkänsla, träna sig i att fatta egna beslut samt att inse vikten av nära relationers betydelse för växande och utveckling. Vår förhoppning är att programmen även ska fungera drogförebyggande.

Det kostar ingenting att delta i barn- och tonårsprogrammet.

Föräldraprogram

Vi träffas 2 timmar i veckan vid 13 tillfällen.

Föräldraprogrammet går du för att:

  • få förståelse för de upptäckter barnet/tonåringen kan tänkas göra och hur de kan förändra tankar, känslor och beteenden
  • skapa kontakt med andra föräldrar
  • pröva nya sätt att kommunicera hemma med hjälp av kunskaperna

Det kostar ingenting att delta i föräldraprogrammet.

Vuxenprogram

Vi träffas 3 timmar i veckan vid 16 tillfällen.

I vuxenprogrammet presenteras grundläggande kunskaper om vad det innebär att leva nära någon med kemiskt beroende. Kunskaperna syftar till att öka medvetenheten om de negativa livsmönster som kan utvecklas och konsekvenser av dessa. Tanken bakom programmets upplägg är att ge hjälp till självhjälp.

Deltagaravgiften i vuxenprogrammet är 500 kronor.

Sidan uppdaterad 2022-06-08