Stödgrupp Trädet

Tecknad bild som föreställer barn i olika åldrar.

Trädet är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som är familje­hems­placerade.

Många barn lever inte i sin ursprungsfamilj utan behöver av olika anledningar bo i ett annat hem, som kallas familjehem.

Syftet med gruppverksamheten är att familjehemsplacerade barn ska få träffa andra barn som också är familjehemsplacerade. De ska kunna utbyta erfarenheter och lära nytt. De ska få möjlighet att upptäcka att de inte är ensamma om sina upplevelser och att det inte är barnets fel.

Hur går det till?

Vi använder oss av ett pedagogiskt program med övningar och lekar. Vi pratar, ritar och fikar.

Vi träffas en gång per vecka, två timmar åt gången, under en termin. Sammanlagt ungefär 15 gånger.

Sidan uppdaterad 2022-08-10