Förälder Östersund

Genom Förälder Östersund får du möjlighet att utveckla din roll som förälder eller annan viktig vuxen till ett barn. Du får lära dig nya färdigheter och dela erfarenheter med andra föräldrar.

Förälder Östersund anordnar kostnadsfria kurser, studiecirklar, workshops och föreläsningar för föräldrar som bor inom Östersunds kommun. Detta är till för dig med barn i åldern 0-18 år. Vi vänder oss till dig som är förälder eller annan viktig vuxen och som vill skapa en bra relation med ditt barn, förebygga eller minska på konflikter.

Självklart försöker vi att erbjuda stöd om du har behov av det! Det kan vara språkstöd eller andra typer av stöd.

Detta erbjuder vi för dig som förälder eller annan viktig vuxen:

Enskilt stöd 0-18 år

Familjelotsen Östersunds kommun erbjuder samtalsstöd för föräldrar och andra viktiga vuxna.

Läs mer om Familjelotsen här!

Till Bris vuxentelefon eller Mind föräldralinje kan du ringa om du behöver stöd i din föräldraroll.

Läs mer om Föräldralinjen här!

Läs mer om Bris Vuxentelefon här!

Föreläsningar/workshop

Förälder Östersund arrangerar regel­bundet intressanta föreläsningar och workshops för dig som förälder. Föreläsningarna är kostnadsfria men föranmälan krävs.

Föreläsningar/Workshop

Böcker och bokcirkel 0‑18 år

En bok kan förändra livet – starta en bokcirkel! Förälder Östersund lånar ut böcker till bok­cirklar för dig som har antingen yngre barn eller tonåringar.

Böcker och bokcirkel

Förälder Östersund driver löpande projekt kring föräldraskap och integration

Vi arrangerar föreläsningar, work­shops och andra aktiviteter för att främja ett gott föräldra­skap. Vi informerar om hur det svenska systemet fungerar, var man kan söka hjälp, och hur det kan vara att vara förälder i Sverige.

För mer information kontakta:

Karin Källström 063-14 39 41

ABC - Alla Barn i Centrum 3‑12 år

Hur kan vi skapa en bra relation med våra barn, främja barns självkänsla? Hur kan vi få mer harmoni kring matbordet? I ABC-grupperna har du chansen att diskutera tillsammans med andra föräldrar och utbildade gruppledare.

ABC - Alla Barn i Centrum

Komet 3‑11 år och 12‑18 år

Det är vanligt att det blir konflikter mellan föräldrar och barn eller mellan syskon. Ibland kan det vara svårt att som vuxen veta hur man ska hantera det. Komet är ett utbildnings­program för dig som vill hitta fram till en bättre kommunikation och minska bråk och konflikter med ditt barn.

Mer om Komet

ICDP - Vägledande samspel 0-18 år

Vägledande samspel är en kurs för dig som har barn i åldern 0-18 år. Att vara förälder till ett barn i den här åldern är både roligt och krävande. Kanske funderar du över när och hur ska du ska sätta gränser? Hur följsam ska jag vara? Hur mycket ska barnet få styra?

Vägledande samspel

BIFF - Barn i Föräldrars fokus 0‑18 år

Hur kan man få föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du har mer hjälp? Lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om, eller befinner sig i, föräldrakonflikter?

BIFF - Barn i Föräldrars fokus

Föräldraskap i Sverige 0‑18 år

Om att vara förälder i ett nytt land - samhälls­information i grupp.

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är ett samhälls­orienterande grupprogram för nyanlända och utrikes­födda föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år.

Föräldraskap i Sverige

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Föräldrastöd från annat håll

Här har vi samlat information om ytterligare föräldrastöd och föräldrautbildningar.

För dig som jobbar med föräldra­skaps­stöd

Erfarenhetsutbyte Föräldraskapsstöd-Z

Det här projektet är för DIG som på olika sätt jobbar med föräldraskapsstöd i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund. Kanske möter du föräldrar i ditt vardagliga arbete? Kanske på Öppen Förskola, inom socialtjänst eller barnhälsovård? Kanske håller du föräldragrupper eller stödjer föräldrar i förskola och skola? Kanske är du studiecirkelledare eller engagerad i att möta föräldrar i en ideell förening?

Föräldraskapsstöd finns överallt där föräldrar finns!

För dig, för oss, finns projektet Erfarenhetsutbyte Föräldraskapsstöd-Z där syftet är att mötas, utbyta erfarenheter, hitta nya kunskaper. Mellan 2020 och 2023 kommer vi att erbjuda ett större årligt forum för erfarenhetsutbyte för föräldraskapsstödjare.

Här kan du läsa mer om Erfarenhetsutbyte Föräldraskapsstöd-Z

Sidan uppdaterad 2023-09-15