Föräldraskap i Sverige

Barn skär tomater

Om att vara förälder i ett nytt land - samhällsinformation i grupp. Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är ett samhälls­orienterande grupprogram för nyanlända och utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år.

Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning, lagstiftning och kartlagda behov hos nyanlända föräldrar.

Om Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar, á 2,5 h, för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar, och tar upp hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur t.ex. förskola, skola och vård fungerar. Grupperna leds av två utbildade gruppledare. Programmet har tagits fram och ägs av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län, och sprids nationellt i samarbete med Bris.

Teman

  • Träff 1: Familj i nytt land
  • Träff 2: Skola, pojkar och flickor
  • Träff 3: Hälsa och sjukvård
  • Träff 4: Föräldrars rättigheter och skyldigheter
  • Träff 5: Att vara förälder till en tonåring

Vi hoppas att Föräldraskap i Sverige ska kunna vara ett stöd i den roliga och ibland utmanande uppgiften att vara förälder!

Vid frågor eller för att anmäla intresse att delta kontakta

Karin Källström

063-14 39 41

karin.kallstrom@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2023-01-10