Erfarenhetsutbyte Föräldraskapsstöd Z

För dig som jobbar med föräldraskapsstöd

Erfarenhetsutbyte Föräldraskaps­stöd-Z

Det här projektet är för dig som på olika sätt jobbar med föräldra­skaps­stöd i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre eller Östersund. Kanske möter du föräldrar i ditt vardagliga arbete? Kanske på Öppen Förskola, inom social­tjänst eller barn­hälso­vård? Kanske håller du föräldra­grupper eller stödjer föräldrar i förskola och skola? Kanske är du studie­cirkelledare eller engagerad i att möta föräldrar i en ideell förening?

Föräldraskapsstöd finns överallt där föräldrar finns!

För oss finns projektet Erfarenhetsutbyte Föräldra­skaps­stöd-Z där syftet är att mötas, utbyta erfarenheter och hitta nya kunskaper. Mellan 2020 och 2023 kommer vi att erbjuda ett större årligt forum för erfarenhetsutbyte för föräldraskaps­stödjare. Projektet finansieras av medel från Länsstyrelsen.

Erfarenhethetsutbyte 2023

Möter du föräldrar i ditt arbete? Skulle du vara intresserad av att utbilda dig
för att sedan kunna genomföra föräldragrupper i ICDP- Vägledande
samspel?

Under 2023 erbjuder vi kostnadsfri ICDP-utbildning med start vt-23.

Läs mer om detta och anmäl dig här! Pdf, 122.4 kB.

Erfarenhetsutbyte 2022

Möter du föräldrar och barn i ditt arbete?

Familjelotsen (Förälder Östersund) bjuder nu in till en digital föreläsning som riktar sig till personal som möter föräldrar i sitt arbete, gruppledare för föräldragrupper och gruppledare för barngrupper inom Jämtlands län.

Under föreläsningen sätter psykologerna Maria Lalouni och Kajsa Lönn
Rhodin fokus på Den psykologiska tallriksmodellen som beskriver hur du
kan stötta de föräldrar och barn du möter och vad som kan vara viktigt att
tänka på i bemötandet.

Föreläsarna har många års erfarenhet av arbete med föräldrar och barn och
har bland annat utvecklat föräldraträffarna Alla Barn i Centrum (ABC).

Maria Lalouni, leg psykolog, medicine doktor
och forskare vid Karolinska Institutet.

Kajsa Lönn Rhodin, leg psykolog, leg
psykoterapeut och utvecklingsledare vid
Länsstyrelsen i Stockholms län.

Datum: Onsdag 14 december 2022

Tid: 13.00-15.00

Plats: Digitalt via plattformen Teams

Frågor: foralder@ostersund.se

Anmäl dig här!

Erfarenhetsutbyte 2021

I december erbjöd vi ett digitalt erfarenhets­utbyte för alla som arbetar med föräldra­skaps­stöd i Jämtlands län.

Under denna konferens var temat Föräldra­skaps­stöd och integration – för barnets bästa. Vi diskuterade hur vi kan bli bättre på att nå ut med stöd till nyanlända föräldrar och hur föräldraskapsstöd kan bidra till en ökad integration och jämlikhet i hälsa?

Dagen bestod av föreläsningar, goda exempel och gruppdiskussioner! Följande föreläsare pratade för oss under dagen:

Föräldraskap i olika kulturer och dubbla identiteter

Mary Tikimo och PrudenceTushabomwe

MILSA - Starka, delaktiga barn börjar med starkt föräldraskap

Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne

Bygga broar

Emmelie Rönnblad, Samordnare Göteborg och utbildnings­ansvarig för Acting4change, presenterar modellen Bygga broar. Den går ut på att ge personal som möter barn och unga och deras familjer en ökad inter­kulturell kompetens samt kunskap för att kunna bygga tillit.

Filmen Bygga broar

Digital konferens: Erfarenhetsutbyte

Veronica Anderheim och Sigrid Landgren leder den digitala föreläsningen Erfarenhets­utbyte med tema föräldraskapsstöd och integration för barnets bästa. Föreläsare är:
Mary Tikimo Ogunti från GOAW (Global Organisation of African Women) som berättar hur nyanlända föräldrar upplever hur det är att komma till ett nytt land.
Katarina Carlzen, Länsstyrelsen i Skåne, som berättar om ett program som de håller på att ta fram angående föräldraskapsstöd och integration.

Digital konferens: Erfarenhetsutbyte

Erfarenhetsutbyte 2020

15 december 2020 genomförde vi första konferensen i projektet Erfarenhetsutbyte Föräldraskapsstöd- Z. Under denna konferens förmedlades kunskap kring ett tillgängligt föräldraskapsstöd med fokus på digitalt/webbaserat stöd.

Här nedan kan du se några av föreläsningarna.

Digitalisering föräldraskapsstöd

Mona Hedström, Ömsesidig respekt i Åre och Krokom, delar sina tankar och erfarenheter kring föräldraskapsstöd via nätet. Vilka fördelar finns med digitala kurser och hur kan man tackla olika utmaningar? Hur kan vi vara följsamma och möta olika behov hos olika föräldrar?

Digitalisering Föräldraskapsstöd

Förälder Östersund om Ikomet

Veronica Anderheim, Förälder Östersund, berättar om iKomet som är ett webbaserat föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i ålder 3–11 år. Vad är iKomet och hur kan det anpassas på olika sätt utifrån behov och möjligheter?

Föräldraskapsstöd i grupp under de tidiga åren

Jennie Hedman och Stina Alröe, Föräldra- och barnhälsan, har under året flyttat sina föräldragrupper till Youtube. Du kan här höra dem berätta om hur de har gjort och vilka erfarenheter det har gett.

Föräldrastöd på 1177

Linda Henriksson, Region Jämtland Härjedalen, visar vilket föräldraskapsstöd som finns via 1177 och hur det kan utgöra en del av det webbaserade stödet.

Föräldrastöd via webben

Maria Lalouni, legitimerad psykolog, medicine doktor, delar sina erfarenheter och kunskaper kring föräldraskapsstöd via nätet; vad behöver vi tänka på som föräldrastödjare för att ett webbaserat stöd ska fungera väl?

Länsstyrelsernas uppdrag inom föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är ett viktigt verktyg i det främjande och förebyggande arbetet, men vad betyder det egentligen och vad är länsstyrelsens roll i föräldraskapsstödet? Madeleine Larsson, Nationell samordnare för länsstyrelsernas uppdrag inom föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen Örebro län, redogör för detta.

Nyanlända föräldrar och digitalt föräldraskaps­stöd

Mary Tikimo, ordförande i GOAW (Global Organisation of African Women), föreläser om hur kan vi göra det digitala föräldraskapsstödet inkluderande och hur GOAW har arbetat för att få med föräldrar i sina digitala föräldragrupper.

Sidan uppdaterad 2023-01-03