ICDP Vägledande samspel

ICDP - Vägledande samspel är en kurs för dig som har barn i åldern 0-18 år. Att vara förälder till ett barn i den här åldern är både roligt och krävande. Kanske funderar du över när och hur ska du ska sätta gränser? Hur följsam ska jag vara? Hur mycket ska barnet få styra?

Vägledande samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla lyhördhet och empati.

Kursen genomförs i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare.

Den teoretiska ramen för Programmet är bred, framförallt då programmet försöker sammanfatta och dra konsekvensen av den forskning som finns inom modern utvecklingspsykologi, sociokulturell psykologi (kulturell psykologi), neuroaffektiv teori.

Alla dessa kunskapsfält och deras praktiska konsekvenser i samspelet mellan omsorgsgivare och barn sammanfattas i de tre dialogerna; Den känslomässiga dialogen, den meningsskapande dialogen och den reglerande dialogen. Till dessa dialoger finns också teman som mer praktiskt beskriver hur de praktiseras.

Här kan du läsa mer om ICDP

 

Aktuella grupper

Hösten 2023 erbjuder vi två föräldragrupper kring Vägledande samspel. Vilken grupp du väljer beror på åldern på det barn du vill ha i fokus under kursen.

ICDP - Vägledande Samspel 12-17 år

Plats: Familjelotsen, Postgränd 8A, Östersund

Tid: Sex torsdagar 17.30-20.00

Datum: 5 oktober - 16 november (uppehåll för lov v. 44)

Anmäl dig till ICDP 12-17 år här


ICDP - Vägledande samspel för alla föräldrar med barn 4-11 år

Plats: Familjelotsen, Postgränd 8A, Östersund

Tid: Sex torsdagar 14.00-16.30

Datum: 12 oktober-30 november (uppehåll v. 44-45)

Anmäl dig till ICDP 4-11 år här


Sidan uppdaterad 2023-05-03