Komet

Familj dukar fram på middagsbordet under vissa protester

Komet är ett samspelsprogram som vänder sig till föräldrar som har barn med utåtagerande beteende. Syftet med programmet är att minska konflikter och förbättra samspelet mellan föräldrar och barn.

Innehållet i Komet präglas av praktiska övningar, både på gruppträffarna och mellan träffarna som hemuppgifter.

Komet finns i två olika varianter. En grupp för föräldrar med barn i åldern 3-12 år som träffas varje vecka, 11 gånger och sedan är det en återträff efter någon månad. Sedan finns en grupp för föräldrar som har barn som är 12-18 år gamla som träffas 8 gånger varje vecka med en återträff efter någon månad. Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn.

Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar och du får du med dig konkreta förslag och övningar att pröva hemma. Under kursen fokuserar man på ett barn – det barn i familjen som det är mest konflikter omkring.

Grunden för Komet är kognitiv beteendeterapi och social inlärningsteori.

Här kan man läsa mer om komet

Aktuella grupper

För att se om vi har några kurser på gång så kan du läsa på respektiver åldersgrupp nedan.

Komet 3-11 år

Ikomet 3-11 år (Digital kurs)

Komet är en kurs som lär ut verktyg till vuxna för att minska bråk och konflikter hemma. Iden är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problembeteenden som uppstår hos barnen.

Nu kan du som har barn mellan 3-11 år anmäla dig till en kometkurs som är en onlinekurs. I denna kurs så jobbar du på egen hand online, men vid behov så kan du också få stöd via behandlare, som du kan skicka meddelanden till och/eller boka in fysiska träffar med.

Kursens upplägg

Programmet omfattar totalt åtta avsnitt. Räkna med att varje avsnitt kräver ungefär en timma framför datorn. Utöver tiden framför datorn så behöver du också avsätta tid för övningar som du ska göra med ditt barn (läxa). Då tanken med denna kurs är att vi vuxna ska ändra vårt beteende för att påverka barnens beteende, så är det viktigt att hemläxorna genomförs.

Ett sätt att lägga upp kursen på, kan vara att göra ett avsnitt framför datorn varannan vecka och sedan öva på läxan med sitt barn varannan vecka. Men självklart kan du lägga upp detta så som det passar dig bäst.

Anmälan

Tror du att i-Komet kan passa dig? Kontakta oss för mer information.

Telefon: 063-14 40 57

Telefontider:

Måndag 8.30-10.00 & torsdag 12.30-14.00

Hjälp oss att utveckla programmet - fyll i enkät före och efter programmet

Forskning om ikomet pågår så vi är tacksamma om du kan fylla i en enkät före och efter programmet för att bidra till att programmet utvecklas utifrån föräldrars upplevelse av programmet.

Komet 12-18 år

Passar dig som har barn med utagerande beteende och där det uppstår tjat, bråk och konflikter. Riktar sig till dig som vill minska på tjat och konflikter och få en bättre relation med ditt barn.

Datum för nästa kurs Komet 12-18 är ännu ej satta. Vi arbetar på att kunna erbjuda nästa Komet 12-18 under 2024.

Sidan uppdaterad 2023-10-20