Habiliteringsteamet LSS

Kommunala habiliteringsteamet LSS - också kallat Habteamet, vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som tillhör LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Habiliteringsteamet verkställer insatser som kontaktperson, stödfamilj, ledsagare och avlösare.

För att få stöd från Habiliteringsteamet behöver du först ett biståndsbeslut från Myndighets­enheten. Vill du ansöka om stöd ska du kontakta Kundcenter.

Kontaktuppgifter

Enhetschef
Lena Bergstrand
063-14 45 43

Sektorsadministratör
Anette Lindström
063-14 45 35

Sektorsadministratör
Carin Söderback
063-14 39 03

Specialpedagog
Susanne Svensson
063-14 45 84

Logoped
Malin Kling-Einarsson
063-14 35 41

Arbetsterapeut - med inriktning mot daglig verksamhet
Annikki Svedevall
063-14 47 04

Specialpedagog - med inriktning mot daglig verksamhet
Eva Eriksson
063-14 35 40

Inom habiliteringsteamet finns följande funktioner:

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar med vägledning och konsultation. Du kan få hjälp med pedagogiska tips och strategier. Specialpedagogen arbetar också med handledning till personalgrupper.

Verkställande teamet

Verkställande teamet verkställer insatserna:

När det gäller råd och personligt stöd för barn och unga ska du däremot vända dig till regionens barn- och ungdomshabilitering. Råd och stöd kan exempelvis handla om samtalsstöd eller hjälp med myndighetskontakter.

Region Jämtland Härjedalens barn- och ungdomshabiliteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter till Verkställande teamet

Samordnare för ledsagning och avlösarservice LSS/SoL

För dig som är född dag 1-15
Lilian Svelander
063-14 45 42

Samordnare för ledsagning och avlösarservice LSS/SoL

för dig som är född dag 16-31
Mikaela Nolervik
063- 14 45 33

Samordnare för ledsagning och avlösning LSS

för barn under 18 år
Jenny Jejlid
063-14 45 45

Samordnare för stödfamilj LSS

Jenny Jejlid
063-14 45 45

Kontaktpersonsamordnare

Område Södra
Kristin Olsson Andersson
063-14 45 47

Kontaktpersonsamordnare

Område Norra
Desirée Wahlström
063-14 45 51

Vuxenteamet

Vuxna från 21 år och uppåt vänder sig till vuxenteamet i alla LSS-frågor. Vi kan:

  • ge kvalificerad behandling som ger dig möjlighet att ta tillvara och utveckla dina egna förmågor. Behandlingen kan vara både medicinsk, psykologisk och social.
  • informera om rättigheter och den service som samhället kan ge.
  • planera för olika insatser för dig.
  • bedöma stödbehov.
  • ge stöd till dina anhöriga i frågor som direkt eller indirekt är en följd av funktions­nedsättningen.
  • erbjuda stöd till personal i LSS-bostäder.

Teamet ger tvärprofessionell kompetens

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten utreder, bedömer, stödjer och tränar de förmågor du behöver eller vill ha för att klara aktiviteter i boendet, skola eller daglig verksamhet och på fritiden.

Ger handledning, rådgivning och information till dig, dina närstående och personal. Provar ut hjälpmedel.

Psykolog

Erbjuder samtal direkt med dig eller med personal eller anhöriga. Handleder personal.

Sjukgymnast

Gör bedömningar av din funktion. Ger handledning, rådgivning och information till dig, dina närstående och personal. Behandlar. Provar ut hjälpmedel.

Socionom

Ger stöd och information genom samtal till dig och dina anhöriga. Handleder personal och bistår i frågor om LSS, övrig sociallagstiftning och andra myndighetskontakter.

Runda cirklar som går in i varandra och symboliserar hur yrkesgrupperna samarbetar.

Kontaktuppgifter till Vuxenteamet Södra

Vuxenteamet Södra avser söder om Fagerbacken inklusive Brunflo och Torvalla.

Socionom

Lisbeth Vang
063-14 45 37

Socionom (samordnare)

Isabelle Wallén
063-14 45 02

Psykolog

Cecilia Henricson
063-14 30 32

Sjukgymnast

Doffan Nordqvist
063-14 45 32

Arbetsterapeut

Carina Bergman
063-14 45 24

Kontaktuppgifter till Vuxenteamet Norra

Vuxenteamet norra avser norr om Fagerbacken inklusive Frösön och Lit.

Socionom

Alexandra Woxlägd
063-14 45 63

Socionom (samordnare)

Isabelle Wallén
063-14 45 02

Psykolog

Cecilia Tursten
063-14 45 48

Sjukgymnast

Susanne Edholm
063-14 45 49

Sjukgymnast

Anna Ekerlid
063-14 45 57

Arbetsterapeut

Sofie Lundin
063-14 45 29

Arbetsterapeut

Moa Boström
063-14 35 49

Arbetsterapeut

Maria Carlzén
063-14 45 53

Sidan uppdaterad 2018-05-21