Avlösarservice

Avlösarservice kan behövas regelbundet eller vid speciella tillfällen. Avlösning i det egna hemmet betyder att en person tillfälligt tar hand om omsorgen om den som har en funktionsnedsättning.

Avlösarservice LSS