Uppdraget upphör

Det finns olika anledningar till att ett uppdrag upphör. Oavsett orsaken så innebär det för dig som ställföreträdare att du inte längre är behörig att företräda din huvudman. Om förvalta egendom ingår i förordnandet ska dock sluträkning lämnas senast 1 månad efter upphörandet.

Upphörande på grund av att godmanskapet/förvaltarskapet upphävs

 Beslutet fattas av Tingsrätten och kan bero på att huvudmannens hjälpbehov kan tillgodoses på annat sätt eller att huvudmannen inte längre behöver någon hjälp.

Vid ett godmanskap där huvudmannen har egen beslutsförmåga ska ett godmanskap vara frivilligt och kan själv begära att det upphör.

Ansökan om upphörande kan lämnas av huvdmannen själv, närmsta anhörig eller gode mannen/förvaltaren.

Huvudmannen avlider

 Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet automatiskt samma dag. Gode mannen/förvaltaren ska meddela överförmyndarnämnden att huvudmannen avlidit. Inget beslut från Tingsrätten om upphörande behövs. Gode mannen/förvaltaren får inte längre betala räkningar eller ta ut pengar från huvudmannens konton. Om inte anhöriga hittas kan dock räkningar för hyra, skatt med mera överlämnas till banken som kan göra utbetalningar från konto tillhörande den avlidne.

Det är inte gode mannens/förvaltarens skyldighet att ordna med begravning. Finns inga anhöriga har kommunens socialtjänst en skyldighet att hjälpa till.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-04