Anhörigsamtal och anhörig­program

Ett missbruk eller beroende påverkar hela familjen och dess omgivning. Du som anhörig (familj, vän, arbetskamrat eller liknande) kan behöva stöd och råd för att orka med.

Anhörigsamtal vid alkohol- och drogmissbruk

Anhörigsamtal syftar till att ge dig som anhörig möjlighet att förstå och hantera den situation som uppstår på grund av någon annans beteende. Innehållet i samtalen anpassas efter dina behov. Samtalen kan vara enskilt eller i grupp.

Det kan handla om att:

 • hitta nya sätt att sätta gränser.
 • hitta utrymme för egna intressen och önskningar.
 • kommunikationsträna.
 • erbjudas kunskaper i hur ett missbruk/beroende utvecklas, hur det påverkar alla runt omkring och hur du kan vara ett stöd.

Anhörigsamtal vänder sig till dig som har eller har haft en närstående med missbruks- eller beroendeproblematik. Det kan vara någon du tidigare levt i närheten av eller du kanske lever med personen idag.

Co-anon

Co-anon familjegrupper är en gemenskap av män och kvinnor som är makar, fruar, partners, föräldrar, släktingar eller nära vänner till någon som är alkohol- och drogberoende.

Om du söker en lösning på de problem som kan uppstå ur att leva med en person som är beroende eller som håller på eller har tagit sig ur ett beroende så kan Co-Anon hjälpa dig.

Co-anon håller öppna möten på onsdagskvällar i Östersund.

Läs om Co-anon på deras hemsida coanon.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigprogram vid spelberoende

Du som är anhörig till en spelberoende person drabbas ofta hårt av spelarens agerande och de sociala och ekonomiska konsekvenserna blir ofta svåra för de närstående. Det kan handla om spelberoende om pengar men också både dataspel och tv-spel.

Anhörigprogrammet riktar sig till dig som är vuxen anhörig till en person med spelberoende. Syftet med anhörigprogrammet är att stärka och utöka dina färdigheter att kunna gå vidare - i ditt eget liv men också i relationen till den spelberoende. Programmet vill också ge dig som anhörig bättre möjlighet att hantera de konsekvenser som ett spelberoende för med sig.

Programmet består av 6 sessioner.

Programinnehåll

Programmet innehåller information om och övning av nya färdigheter inom följande områden:

 • Kunskap om spelberoende och hjärnans belöningssystem
 • Konsekvenser för anhöriga
 • Att sätta gränser för den egna personen
 • Hot och våld; vikten av att be om hjälp
 • Svårigheter och ambivalens inför att ha kontroll respektive inte ha kontroll över den anhöriges spelbeteende och ekonomi
 • Hur kommunicera effektivt, lära sig så kallat jag-budskap
 • Strukturerad problemlösning
 • Att förstärka positiva spelfria beteenden hos den beroende – på väg mot en spelfri relation

Förväntningar inför träffarna

Följande kan du förvänta dig av oss vid våra träffar:

 • Ett bemötande som bygger på samarbete och acceptans.
 • Ett möte med oss där dina tankar och behov är utgångspunkten.
 • Samtalen utgår ifrån förhållningssättet i MI (Motivational interviewing), en samtalsmetod som visat sig framgångsrik när människor gör olika livsstilsförändringar.

Följande förväntar vi oss av dig vid våra träffar:

 • Att du kommer i tid och inte går i förväg
 • Att du kommer förberedd till våra träffar, bland annat genom att ha gjort hemuppgifter
 • Att du ska ha som mål att delta vid alla träffar

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om stöd så ska du vända dig till Kundcenter på 063-14 30 00. De hjälper dig att komma i kontakt med oss.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-16