Återfallsprevention

Återfallsprevention är en evidensbaserad psykosocial kurs som hjälper dig att inte falla tillbaka i ditt problembeteende men också att hantera återfall när de uppstår. Behandlingen bedrivs i grupp med tre till åtta deltagare.

Kursen vänder sig till dig som bestämt dig för att bli helnykter/drogfri och som inlett en beteendeförändring. Du kan ha försökt att sluta på egen hand eller så har du kanske tidigare gått en behandling och behöver nu hjälp i att undvika återfall.

Återfallsprevention handlar om att:

 • öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall.
 • bli medvetnare om sina personliga konsekvenser av problembeteendet.
 • bli bättre på att endera undvika risksituationer för återfall eller att hantera dem.
 • hitta alternativ till sitt problembeteende.

Åtta sessioner

Återfallspreventionskursen består av åtta sessioner:

 1. Risksituationer
  Postakut abstinens. Syftet med sessionen är att få kunskap om beroende, abstinens och risker.
 2. Detta är sug
  Sugsurfing, avslappning och andra färdigheter att hantera sug. Syftet med sessionen är att förstå och definiera sina triggers, vad menas med sug – hur känns det. Vi presenterar och övar olika färdigheter.
 3. Att se hela bilden
  För – och nackdelar med problembeteendet. Syfte med sessionen är att arbeta med beslutsbalans
 4. Olösta problem som riskfaktor för återfall
  Problemlösning. Syfte med sessionen är att bli uppmärksam på, hantera och hitta färdigheter på att lösa svårigheter när de dyker upp.
 5. Att tacka nej
  Syftet med sessionen är att öva färdigheten att tacka nej till sitt problembeteende.
 6. Att vara efterklok i förskott
  Tidiga varningssignaler och riskabla beslut. Syftet med sessionen är att uppmärksamma hur tankar och beslut kan leda fram till riskbeslut.
 7. När livet överraskar
  Nödplaner, riskplaner för oväntade och omtumlande händelser. Syftet med sessionen är att hitta sätt att vara förberedd inför omtumlande händelser
 8. Kursen avslutas
  Summering, utvärdering och kursintyg. Syftet med sessionen är att fundera över vad kursen/behandlingen lett fram till? Vad har jag lärt mig som jag kommer att ha nytta av?

Till varje session ingår en hemuppgift att arbeta vidare med hemma.

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om stöd så ska du vända dig till Kundcenter på 063-14 30 00. De hjälper dig att komma i kontakt med oss.

Sök stöd för missbruk och beroende

Sidan uppdaterad 2020-05-20